Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by Sao Ngân ..159..168.254 on Jul 22, 2009 at 08:19:24:

In Reply to: Re: Bất diệt trong sanh diệt posted by 71 on Jul 21, 2009 at 17:50:58:

Thanks 71 chỉ thêm . Ban đầu SN muốn nói đến chân lư của đời thường nhưng hl đă kê ra hai loại chân lư th́ SN hiểu hơn v́

Theo SN hiểu, chân lư đời thường là vô thường như câu ngạn ngữ " bên này dăy Pyréne là chân lư bên kia là sai lầm"

Chân lư là "sự thật không thể chối căi mà ai ai cũng công nhận tính đúng đắn tuyệt đối và cụ thể của nó".
Sự công nhận của một tập thể điều này là sự thật nhưng một tập thể khác không công nhận đó là sự thật th́ chân lư có tính vô thường và sanh diệt .

Hai từ "Chân lư" qua bao nhiêu năm bao nhiêu người trăn trở giải thích . Đức Phật(Tổ đạo phật) ,Khổng Tử (Tổ đạo khổng),.Moi-se (do thái-giáo)Platon(triết gia hy lap.)Chúa Giê-su (Công giao hay Thiên Chúa giáo)...Ma-hô-méc.(Hồi giáo).tiến dần đến thế kư 16 với Descartes (1596-1605 gốc hy-lap./Triết Gia.) Hegel ,rồi đến Maxr và Engel ....mỗi ngựi giải thích theo lẽ riêng của ḿnh
Trong số những người ấy duy chỉ có chúa Giê-su xưng ḿnh là :Chân lư
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]