Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by Sao Ngân ..159..168.254 on Jul 22, 2009 at 13:42:46:

In Reply to: Re: Bất diệt trong sanh diệt posted by 71 on Jul 22, 2009 at 10:25:11:

SN cũng nghĩ là không chỉ có chúa Giêsu mới xưng ḿnh là "chân lư" v́ chân ngă là Phật tánh th́ chân ngă cũng là chân lư và cái chân lư đó theo triết học gọi là chân lư tuyệt đối .

Well SN thấy Pháp Phật ḷng ṿng khó hiểu , lúc hiểu ra th́ nó đơn giản thôi nhưng sự vướng mắc lớn cho người t́m đọc là ở khâu từ ngữ và những từ Hán ngữ . Người đọc hay học Pháp phải tùy căn cơ . Đọc không hiểu thấu, học không rơ không clear v́ vướng phải ngữ nghĩa dễ làm người ta nản .
May có các thầy giảng pháp , chỉ đường cho public , người học đạo dễ theo đuốc mà soi . Có hiểu mới học và hành được
Thanks again 71Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]