Chức phẩm trong Phật giáo VN tại hải ngoại


Posted by L N Anh ..65..12.140 on Jan 30, 2010 at 19:04:33:

Từ trên xuống dưới:

Tổ
Vị khai sáng ra ḍng tu hay được thừa kế từ vị tổ đời trước .

Đại lăo Hoà Thượng
Vị đứng đầu, cao tuổi đạo nhất trong hàng ngũ Hoà Thượng .

Hoà Thượng
Thường là Tu từ tấm bé và rất cao tuổi đạo cũng như tuổi đời .

Thượng Tọa
Đă cao tuổi đạo và tham gia tích cực trong Phật sự nhiều năm trong suốt thời gian tu hành .

Đại Đức
Ít nhất là 4 năm theo học và thực hành Phật sự có khả năng giảng huấn
cũng như hoạt động Phật sự . (Tỳ Kheo là tên gọi chức vụ Đại Đức sau khi được giáo hội cho thụ phong)
Trong lễ thụ phong (Giới Đàn Chứng Điệp), vị đứng đầu giáo hội là đại lăo Ḥa Thượng hay tối thiểu là Hoà Thượng sẽ tấn phong cho tân Đại Đức và sẽ có hai vị Thượng Tọa được chỉ định làm Giới Thụ (thầy giáo về giới luật trong đạo Nhật) và Giáo Thụ (Thầy giáo về giáo lư trong kinh Phật) để đỡ đầu cho vị tân Đại Đức trong suốt thời gian vị tân Đại Đức c̣n bỡ ngỡ về giới luật và giáo lư

Sư bác hay chú tiểu
Người được xuống tóc và bắt đầu theo học đạo .

Tôi chỉ nhớ đến đâu viết đến đây, mục đính là ngắn gọn, dễ hiểu chứ không đi sâu vào chi tiết của từng thứ bậc . Nếu có ǵ sơ sót, xin các bậc Thượng Đại chỉ vễ cho .

MếnFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]