Viết từ ngày 13 - 27 tháng Giêng


Posted by L N Anh ..65..12.140 on Feb 03, 2010 at 18:46:06:

Posted by thơ ..65..12.140 on Jan 13, 2010 at 17:13:58:
T́m người tôi đến vô thường
hai tay vác nặng bao thương bao t́nh
qua rồi những cuộc điêu linh
người như nắng nhẹ thanh b́nh chiều tan
-
vô thường như khói dần lan
làm sao giữ được trong bàn tay thô
người về cơi ấy hư vô
tôi c̣n ở lại héo khô cũng đành
Posted by thơ ..65..12.140 on Jan 20, 2010 at 06:15:58:
Có nhiều khi nhớ thật là nhớ, nhớ ngày nhớ đêm, nhớ cả trong mơ .
Như sáng nay thức dậy là đă nhớ lại là đêm qua nhớ trong mơ rồi nằm vắt tay lên trán nhớ lại là ḿnh đă nhớ như thế nào trong giấc mơ kia!
Nhớ chán rồi bụng bảo dạ là thôi không nhớ nữa .
Thế là quyết định thức dậy đi tập thể dục cho ấm người trong mùa Đông này, nhưng trong khi tập thể dục, các động tác quen thuộc quá, chẳng cần dùng trí nhớ cũng tập ngon lành cho nên bộ nhớ lại rảnh rỗi, lại nhớ!
Khi đi tắm cũng c̣n nhớ, ăn sáng cũng nhớ, nhớ miên man cho đến bây giờ, vào net lại nhớ rồi vào chợ bảo là nhớ như thế!
Hỏi có ai nhớ như vậy bao giờ ?
Có nhiều khi nhớ không nguôi
nhớ ǵ mà nhớ, nhớ ơi nhớ hoài
nhớ đêm rồi lại nhớ ngày
nhớ là đă nhớ miệt mài trong mơ
để cho nhớ lạc vào thơ
miên man nhớ măi bao giờ mới nguôi
sáng đi vào chợ mà chơi
thế là lại nhớ nữa rồi,
sướng chưa

Posted by Xin coi bài này ..65..12.140 on Jan 21, 2010 at 07:49:10:
In Reply to: Tâm Kinh posted by thơ on Jan 21, 2010 at 06:46:35:
Bản dịch Việt
Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhă Ba la mật, th́ soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác ǵ không, không chẳng khác ǵ sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ư. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhăn giới cho đến không có ư thức giới.
Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, v́ không có sở đắc.
Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhă nầy th́ tâm không c̣n chướng ngại, v́ tâm không chướng ngại nên không c̣n sợ hăi, xa ĺa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Các vị Phật ba đời v́ nương theo trí tuệ Bát Nhă nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.
Cho nên phải biết rằng Bát nhă Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ năo, chân thật không hư dối.
Cho nên khi nói đến Bát nhă Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:
Gate gate pàragate pàrasamgate bodhi svàhà.
Xin vào link này coi thêm giải thích về Tâm kinh
Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật
kinh ấy c̣n in đậm trong ḷng
kệ rằng: "không đắc, không già chết"
nhưng sao nhân thế khéo thổi phồng
lắm kẻ sợ quên nên chép lại
chép làm sao được sắc cùng không
sao chẳng t́m ngay nơi bổn chính
t́m kinh được vậy mới làu thông
Hăy như Tự Tại năng chiếu kiến
sét soi Ngũ Uẩn ở trong ḷng
mở tâm thanh tịnh vui độ hết
bao nhiêu khổ ách vốn là không
Từ ấy mới ung dung tự tại
khai tâm quán triệt sắc là không
mở ḷng cho đóa hoa Xuân nở
ngàn cánh yên b́nh giữa phố Đông
Kính xin Chư Phật, chư Bồ Tát tiếp dẫn những người Phật tử ra đi được về đất Phật trong yên vui _()_


Follow Ups:

Posted by thơ ..65..12.140 on Jan 21, 2010 at 12:32:52:
Cảnh chùa tĩnh mịch có Sư ông
muốn t́m chân lư phải vào trong
nhắn ai lấp ló ngoài hiên vắng
làm sao hiểu rơ nghĩa sắc không
Quán Âm Bồ Tát đài cao ngất
hào quang Phật tổ toả nhiều ṿng
Thắp nén tâm hương - mong giải thoát
tham thiền đại định - ngóng thành công
----
Đạt Ma sơ Tổ bên cánh trái
nhẩm tay nhà ấm có ba pḥng
một gian nhà bếp hai hàng ghế
cơm chay thanh tịnh mới yên ḷng
Posted by thơ ..65..12.140 on Jan 21, 2010 at 12:46:58:

Mưa bụi bay về theo gió Xuân
Nhẫn đến năm nay tám mốt lần
qua khung cửa nhỏ cây đơm lộc
mùa xưa đang trở lại cơi trần
Thầy đă đi về cánh cửa không
vào thăm vô thủy với vô chung
người trần mắt thịt làm sao thấy
dẫu biết đường quen ở tấm ḷng
-
Con ra đại điện tụng thời kinh
Dược Sư Lưu Ly Phật chứng minh
xét ra Khổ Đế không mà có
thảo nào Phật tổ vẫn làm thinh
Thầy dậy rơ ràng việc tử sinh
Phật xưa thị hiện giới hữu t́nh
tám mươi năm ở ḍng sinh diệt
bốn chín năm tṛn chẳng nói kinh
Đi thuyền Bát Nhă vượt sông mê
Lối cũ thênh thang một cơi về
Thầy sang bến giác con ở lại
chưa nhớ mà sao lệ đầm đ́a
-
Nhắn với ai t́m cánh cửa không
Tam quan Thầy dặn thợ ra công
đời như hơi thở ra vào ấy
ai không ch́a khóa khó vào trong
Bài thơ trên là bối cảnh trước khi Thầy ra đi, lúc đó Thầy đă yếu lắm rồi, tôi xin Thầy ra đại điện gióng chuông và tụng kinh Dược Sư mong sao Thầy c̣n lưu lại với cơi trần thêm một thời gian nữa .

Thầy là vị sáng lập ra tu viện, kể từ khi Thầy ra đi, c̣n chút tâm nguyện muốn dặn lại cho người thừa kế phải làm cổng Tam Quan cho cảnh chùa được thêm phần trang nghiêm như những ngôi chùa ở quê nhà VN .

Posted by thơthơ ..65..0.67 on Jan 21, 2010 at 16:44:53:
Một bước chân rất nhẹ
Làm rúng động trời Xuân
Hắt một hơi thật khẽ
Chở đau thương về gần
-
Một người thân vừa khuất
Đại địa là mồ chôn
Người đi người đi thật
Như trời lúc hoàng hôn
-
Một ánh sao vụt tắt
Cả vũ trụ không hồn
bao giờ người trở lại
cho đời thôi cô đơn
Posted by thơ ..65..12.140 on Jan 21, 2010 at 12:01:58:
Đêm qua mưa lại tràn trề
thấm vào cơi Diêm Phù Đề sang Xuân
có con sóc nhỏ ngoài sân
chắp tay trước ngực tần ngần trông sang
--
Sóc ơi, chớ có vội vàng
cơm chay xưa có Thầy mang cho mày
cơi vô thường mấy ai hay
chỉ dăm hôm trước thương mày như con
Thầy đem lộc Phật cơm ngon
đổ lên cỏ ấy nay c̣n trắng tinh
phải đâu trong cơi vô t́nh
nhỡ tay khóa cửa nhốt ḿnh ngoài sân
-
Nợ nuôi con biết bao lần
hôm nay dứt nợ măn phần Thầy đi
Sóc ơi con vái lạy chi
nhớ Thầy con hăy tu đi mới là
Cơm ngon Thầy sẽ mang ra
Nơi Thầy trụ tŕ có con sóc hay đến vườn sau và Thầy thường đem cơm ra cho sóc ăn . Một hôm Thầy sắp ra đi, nhưng vẫn c̣n nhớ đến chăm nuôi con sóc cho nên Thầy đem cơm ra cho sóc ăn . Khổ nỗi hôm ấy Thầy quên đem ch́a khóa cửa và cửa đóng sập lại không cho Thầy vào trong tu viện nữa . Hôm ấy tôi đến thăm Thầy và phải nhờ thợ mở khóa cho Thầy vào . Được mấy hôm sau Thầy ra đi vĩnh viễn, trong khi mọi người lo nấu ăn nơi nhà bếp, tôi lững thững ra vườn sau ngồi nhớ Thầy th́ thấy sóc con đứng chấp tay nh́n vào chùa như trông đợi Thầy đem cơm ra cho nó ăn .

Posted by thơthơ ..65..0.67 on Jan 24, 2010 at 16:28:28:
Nợ duyên t́m đến vô thường
tào khang nghĩa nặng những thương những t́nh
ngày đi,
mai sẽ b́nh minh
Người đi,
ước nguyện ba sinh héo tàn!
vô thường hương khói dần tan
làm sao giữ được trong bàn tay thô
người về cơi ấy hư vô
người c̣n ở lại chơ vơ cũng đành
Trăm năm gửi gấm ân t́nh
Mà nay hiu quạnh một ḿnh lẻ loi
phải chăng người đă đi rồi ?
Phong linh ngoài ngơ nhớ người xôn xao
ḷng ra ngơ bước chân theo
gió bay đi mất người đâu mất người
lối đi vắng bóng người rồi
nhớ sao tiếng gọi:
ḿnh ơi anh về!

Posted by thơthơ ..65..12.140 on Jan 26, 2010 at 15:28:31:
Sáng hôm ấy hồn rộn lên tiếng hát
bên cổ mộ buồn rêu bám hoang vu
hai đứa bé trèo qua tường đổ nát
dắt d́u nhau toan thoát khỏi ngục tù
-
Mưa đêm trước lâu đài c̣n ẩm thấp
nắng chen vào loang lỗ những xanh rêu
trên lối vắng đóa hoa t́nh e ấp
lối đi về trơn ướt bước phiêu du
-
ngày sắp hết, anh trên đường gió bụi
mong một lần nh́n thấy dáng Thiên Thu
đuôi con mắt trần gian nh́n quá vội
những chuyến về qua sũng ướt sương mù
-
quanh lối cũ gơ đều chân thổ mộ
chết trong ḷng trong những phút chơi vơi
Yêu thương đất, cỏ c̣n tươi cổ mộ
đóa hoa yêu c̣n nở thắm trên đồi
-
Tay nắm lấy đôi bàn tay ngày cũ
Để ân t́nh không bỗng chốc chia phôi
anh sẽ rước em về năm tháng cũ
để cho t́nh ngang trái bước lên ngôi!
-
Anh đă chọn làm người dưng khác họ
để mai này lại nhớ cơi xa xăm
và cứ vậy đời anh như quán vắng
xác thân này là áo mặc trăm năm

Posted by Hạt Bụi ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 12:14:25:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn h́nh hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gơ nhịp khôn nguôi
...
Trên đây là 8 câu đầu cũa bài Cát Bụi cũa Trịnh Công Sơn ..
Xem ra th́ nhà nhạc sỉ tài hoa nầy cũng là 1 nguời tu học Phật đây :-)
Ông đă phá đuợc cái công án "băn lai diện mục" (original self) và cho rằng .. khởi đầu chỉ là 1 hạt bụi, trăi bao thăng trầm duyên sinh diệt thành nguời rồi trở về cát bụi ..v..v..
Cát bụi .. khỉ (theo Darwin) .. nguời .. cát bụi ..
rồi chu kỳ lại tái diễn nhừ cây kim quay trên cái đồng hồ .. sự sống có biến hóa .. nhưng giờ nào lại chẵng là giờ .. tuy nhiên DNA th́ có tăng tiến chút chút ..
Cát bụi và Ta tuy hai mà một .. he he
:-))))))
any objection ???
Posted by bụi bụi ..65..12.140 on Jan 27, 2010 at 12:21:02:
In Reply to: HDTN posted by Hạt Bụi on Jan 27, 2010 at 12:14:25:
Không phải đâu!
Cát bụi là cát bụi
ta là ta
DNA là DNA
ta là ta
Anh TCS nói trật rồi!
:)
Posted by HDTN ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 12:30:59:
In Reply to: Re: HDTN posted by bụi bụi on Jan 27, 2010 at 12:21:02:
xin sữa lại là bụi thôi .. là bio-dust .. không có cát nha
haha
:-)
Posted by bụibụi ..65..12.140 on Jan 27, 2010 at 12:37:03:
In Reply to: Re: HDTN posted by HDTN on Jan 27, 2010 at 12:30:59:
No can't do, không phải đâu là không phải đâu :)
Posted by HDTN ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 12:42:52:
In Reply to: Re: HDTN posted by bụibụi on Jan 27, 2010 at 12:37:03:
phải mà phải mà ..... bụi hay là .. vi sinh vật á :)
hehe

:-)
Posted by bụibụi ..65..12.140 on Jan 27, 2010 at 12:58:03:
In Reply to: Re: HDTN posted by HDTN on Jan 27, 2010 at 12:42:52:
Vi sinh vật là bụi có chủ, chủ đây không là bụi vô tri giác mà chủ là sự sống làm cho bụi kia có thể di động, ....
Posted by HDTN ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 13:08:55:
In Reply to: Re: HDTN posted by bụibụi on Jan 27, 2010 at 12:58:03:
Vi sinh vật là bụi có chủ,
bụi chỉ là tớ thôi à , tuỡng vi sinh vật tự nó sinh diệt làm chủ lấy nó chứ ?
chủ đây không là bụi vô tri giác mà chủ là sự sống làm cho bụi kia có thể di động, ...
bb nói về sự sống như là gió thổi bụi bay .. bụi nầy là cát bụi khác đó nha bb :-)
Posted by bụibụi ..65..12.140 on Jan 27, 2010 at 13:31:30:
In Reply to: Re: HDTN posted by HDTN on Jan 27, 2010 at 13:08:55:
Theo Phật học, thực ra con người cũng tự làm chủ lấy ḿnh trong những chuyến sinh diệt :)
Posted by HDTN ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 13:51:19:
In Reply to: Re: HDTN posted by bụibụi on Jan 27, 2010 at 13:31:30:
Theo Phật học, thực ra con người cũng tự làm chủ lấy ḿnh trong những chuyến sinh diệt :)
Th́ ḿnh chèo ghe, ghe ch́m là trách nhiệm ḿnh chịu rồi .. h́h́
:)


Sự sống hay c̣n gọi là tự tánh, theo Phật học

Posted by cát bụi ..65..12.140 on Jan 27, 2010 at 13:25:10:
Tham luận về tự tánh, dựa trên cái nh́n về nguồn gốc của tự tánh:
Dựa vào tài liệu bên dưới, beings (tự tánh) xin tạm dịch là muôn loài hay sự sống, thật sự đă không có tiến hóa theo thời gian mà theo thời gian sự sống bị nhầm lẫn với sắc thọ tưởng hành thức mà thôi .
Beings là năng lượng, khi hiện hữu th́ dựng lên bởi sinh thức (mind)
Khi vũ trụ dăn nở, beings ĺa khỏi cơi sáng (realm of Radiance) sinh vào trong cơi Trần (in this realm), vẫn là sinh thức, dinh dưỡng bởi hoan lạc, tự soi sáng (tự đốt đuốc lên mà đi), xinh đẹp và có sự sống lâu bền (từ đời này sang đời khác)
Cho nên cát bụi không phải là chúng ta mà cát bụi chỉ là h́nh thức cho chúng ta dùng như là áo mặc, nhà che mưa nắng, xe cộ để di chuyển . Những thay đổi h́nh thức được dựa trên luật nhân quả mà có khác nhau . Theo tôi hiểu th́ đại khái là như vậy :)
my 2 cents

-------------
BUDDHIST COSMOLOGY Now there comes a time, Vasettha, when after a long period of time this world contracts. When the world contracts beings are for the most part born in the realm of Radiance There they exist made of mind, feeding on joy, self-luminous, moving through the air, constantly beautiful; thus they remain for a long, long time. Now there comes a time, Vasettha, when after a long period of time this world expands. When the world expands beings for the most part fall from the realm of Radiance and come here [to this realm]; and they exist made of mind, feeding on joy, self-luminous, moving through the air, constantly beautiful; thus they remain for a long, long time.
Phó thường dân dịch b́nh thường:
---------------------------------
Phật học cho rằng hiện hữu của vũ trụ, co dăn theo thời gian và muôn loài là năng lượng, sinh thức, dinh dưỡng bởi hoan lạc, tự soi sáng, di chuyển qua không gian, luôn xinh đẹp.
Khi thế gian co lại theo thời gian, muôn loài sinh vào cơi của ánh sáng, là năng lượng, sinh thức, dinh dưỡng bởi hoan lạc, tự soi sáng, di chuyển qua không gian và là thường trú dân tại nơi đâỵ
Khi thế gian dăn ra theo thời gian, muôn loài sinh vào cơi của phàm trần, là năng lượng, sinh thức, dinh dưỡng bởi hoan lạc, tự soi sáng, di chuyển qua không gian, không bị ô nhiễm mà luôn xinh đẹp và là thường trú dân tại nơi đâỵ

Posted by HDTN ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 13:37:56:
In Reply to: Sự sống hay c̣n gọi là tự tánh, theo Phật học posted by cát bụi on Jan 27, 2010 at 13:25:10:
muôn loài hay sự sống, thật sự đă không có tiến hóa theo thời gian mà theo thời gian sự sống bị nhầm lẫn với sắc thọ tưởng hành thức mà thôi
Sắc thọ tuỡng hành thức là để diễn tả 5 tánh cách đặc thù cũa sự sống nó không thể nào đóng khuôn sự sống vốn luôn luôn tiến hóa (duyên khởi) .. tân tiến DNA :-)
Cho nên cát bụi không phải là chúng ta mà cát bụi chỉ là h́nh thức cho chúng ta dùng như là áo mặc, nhà che mưa nắng, xe cộ để di chuyển .
Yeah, đó là cát bụi .. c̣n vi sinh vật th́ khác há bb ?

:-)

Posted by bụibụi ..65..12.140 on Jan 27, 2010 at 14:02:55:
In Reply to: Re: Sự sống hay c̣n gọi là tự tánh, theo Phật học posted by HDTN on Jan 27, 2010 at 13:37:56:
muôn loài hay sự sống, thật sự đă không có tiến hóa theo thời gian mà theo thời gian sự sống bị nhầm lẫn với sắc thọ tưởng hành thức mà thôi
HDTN viết:
----------
Sắc thọ tuỡng hành thức là để diễn tả 5 tánh cách đặc thù cũa sự sống nó không thể nào đóng khuôn sự sống vốn luôn luôn tiến hóa (duyên khởi) .. tân tiến DNA :-)
Xin tham luận:
--------------
Một điểm then chốt cần phải nói ra đây, đó là tự tánh hay bản lai diện mục th́ hoàn toàn (perfect) và không bị lệ thuộc vào h́nh thức của ba cơi (thoát ly tam giới là ư nghĩa này) - Bởi thế cho nên không có tiến hóa cho bản lai diện mục (tự tánh viên giác đă không sinh diệt, không nhơ không sạch khôngthêm không bớt, ...)
Mà DNA th́ có tiến hóa và thuộc về vật chất - Theo định nghĩa của tự tánh kể trên th́ DNA không thể là sự sống .
Lấy con người ra thí dụ th́:
Sắc: Là thân thể do tứ đại nương gá với nhau mà thành
Đất: xương thịt
nước: Máu huyết, nước mắt, nước mũi, ...
gió:Hơi thở
lửa: hơi ấm trong thân thể
thọ hay thụ, là cảm thụ
tưởng: tư tưởng
hành: vận hành để thay đổi như lớn lên và già đi
thức: ư thức
Tất cả ngũ uẩn chỉ là h́nh thức từ thô cho đến tinh vi (từ thể xác cho đến tư tưởng) cũng chỉ là ngoại vật cho sự sống mượn đỡ khi c̣n có mặt trong tam giới mà thôi .
Tóm lại, DNA theo tôi hiểu, nó không phải là sự sống mà sự tiến hóa của DNA chỉ dựa theo nguyên lư tuyệt đối "nhân quả" mà ta thấy có tiến hóa .
HDTN viết:
-----------
Cho nên cát bụi không phải là chúng ta mà cát bụi chỉ là h́nh thức cho chúng ta dùng như là áo mặc, nhà che mưa nắng, xe cộ để di chuyển .
Yeah, đó là cát bụi .. c̣n vi sinh vật th́ khác há bb ?
Xin thưa là nhận xét rất hay .
Vi sinh vật cũng chia ra hai phần - phần thể chất vô tri giác và phần c̣n lại giúp cho vi sinh vật có thể di dhuyển và tự sinh, đó là sự sống của vi sinh vật vậy
:)
Posted by HDTN ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 14:16:26:
In Reply to: Re: Sự sống hay c̣n gọi là tự tánh, theo Phật học posted by bụibụi on Jan 27, 2010 at 14:02:55:
Một điểm then chốt cần phải nói ra đây, đó là tự tánh hay bản lai diện mục th́ hoàn toàn (perfect) và không bị lệ thuộc vào h́nh thức của ba cơi (thoát ly tam giới là ư nghĩa này) - Bởi thế cho nên không có tiến hóa cho bản lai diện mục (tự tánh viên giác đă không sinh diệt, không nhơ không sạch khôngthêm không bớt, ...)
Thế th́ làm sao phải tu hành để giác ngộ , biết có ngọc trong đá phải mài đá để lấy ngọc ra hay ỷ lại vào tự tánh viên giác không hao tổn đó mà để nó ..từ từ ḷi ra .. haha
mài hay không mài .. cần tiến hoá hay để tự nhiên thành
hehe

:)
In Reply to: Re: Sự sống hay c̣n gọi là tự tánh, theo Phật học posted by HDTN on Jan 27, 2010 at 14:16:26:
Tu hành là việc tự nhiên, điểm then chốt là phải thấy tánh rồi việc tu sẽ tự động theo đúng trong từng hành động (nhất cử nhất động đều phù hợp với tư tánh mà làm)
Cũng như đâu cần phải cố gắng mới có tâm thiện lành (nhân chi sơ tánh bổn thiện)
Xưa ngài Huệ Năng vượt ngài Thần Tú trong bài kệ mà Thần Tú c̣n chấp vào tu sửa để tiến hóa c̣n Huệ Năng th́ chỉ cần thấy tánh là ngay sau đó sẽ tự khởi tu đúng y như chư Phật ba đời đă làm .
Cho nên người nhận rơ tự tánh sẽ:
Tu cái tu không tu
và hành cái vô hành hạnh
(Tu vô tu tu - hành vô hành hạnh)
Posted by HDTN ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 14:43:56:
In Reply to: Re: Sự sống hay c̣n gọi là tự tánh, theo Phật học posted by bụibụi on Jan 27, 2010 at 14:35:24:
Tu hành là việc tự nhiên, điểm then chốt là phải thấy tánh rồi việc tu sẽ tự động theo đúng trong từng hành động (nhất cử nhất động đều phù hợp với tư tánh mà làm)
Hay !
Bồ Đề bổn vô thọ
Ḿnh kính diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhuốm trần ai
đúng không ?
nhưng mà ngài Huệ Nằng cũng đă phải .. mài .. lâu lắm nhỉ .. mới đạt tới mức đặt ra bài thơ để đối với bài thơ cũa ngài Thần Tú chứ há ?
:-)))
Đúng rồi,
Huệ Năng giă gạo nhà sau
gạo th́ đă trắng phau phau ấy mà
:)

Posted by hdtn ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 13:55:41:
In Reply to: Re: Sự sống hay c̣n gọi là tự tánh, theo Phật học posted by HDTN on Jan 27, 2010 at 13:37:56:
Sắc thọ tuỡng hành thức là để giải thích diễn tả 5 tánh cách đặc thù cũa sự sống nó không thể nào đóng khuôn sự sống vốn luôn luôn tiến hóa (duyên khởi) .. tân tiến DNA :-)
Nếu từ chối nhận định nầy th́ một nguời không thể nào giác ngộ và thành Phật đuợc ( v́ không có tiến hoá không có thay đổi không có giải thoát ..v..v..)

:-))))))
Posted by bụibụi ..65..12.140 on Jan 27, 2010 at 14:23:13:
In Reply to: Re: Sự sống hay c̣n gọi là tự tánh, theo Phật học posted by hdtn on Jan 27, 2010 at 13:55:41:
Không cần đâu là không cần đâu :)
Trong Tâm kinh có nói rơ rồi:
Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, v́ không có sở đắc.
Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhă nầy th́ tâm không c̣n chướng ngại, v́ tâm không chướng ngại nên không c̣n sợ hăi, xa ĺa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Cho nên nói đắc là nói lên trạng thái trở về vậy thôi chứ thật ra là không có .
Cho nên Hồi Đầu Thị Ngạn là vậy .
Posted by HDTN ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 14:50:21:
In Reply to: Re: Sự sống hay c̣n gọi là tự tánh, theo Phật học posted by bụibụi on Jan 27, 2010 at 14:23:13:
Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhă nầy th́ tâm không c̣n chướng ngại, v́ tâm không chướng ngại nên không c̣n sợ hăi, xa ĺa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Phật nói như vậy là nói cho nguời có con mắt đă sáng rỏ có tâm thanh tịnh không bị ngoại vật nhiểu loạn lôi cuốn (kim la bàn đă ở trong tâm) , chớ c̣n phần đông đa số con nguời ai ai cũng không cận thị th́ viẽn thị, loạn sắc ..v..v.. nên đi loanh quanh cũng trở về chốn củ .. haha haha haha

:-)))))))


Posted by buibụi ..65..12.140 on Jan 28, 2010 at 07:07:59:
Sáng bảnh mắt dậy, vào coi mới hay chiều qua HDTN luận và hỏi at 13:46:03:
nhưng tôi không nh́n thấy v́ bài viết nấp trong góc kẹt cho nên bây giờ mới thấy .
Posted by HDTN ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 13:46:03:
In Reply to: Re: HDTN posted by bụibụi on Jan 27, 2010 at 13:37:48:
Vậy , nếu lấy thời gian đi th́ liệu không gian c̣n tồn tại đuợc không ?
Nhờ thời gian mà một điễm thành một đường, thành một mặt, thành một khối, thành khối khối hổn loạn tùm lum .. :-)

Bởi vậy nếu ta là bụi vi sinh hoá thành th́ ta và bụi tuy hai mà một như thời gian và không gian vậy ?

:-))))))

Xin tham luận:
---------------
Xét ra cũng không nằm ngoài việc HDTN muốn nói rằng con người là bụi và cho là theo thời gian cho nên con người là bụi vi sinh hóa thành .
(xem như đă ngả về với phái Duy Vật biện chứng)
C̣n Phật học, lấy Tâm làm gốc, "Nhất thiết vi Tâm tạo"
Con người đại khái có hai phần chính Tâm và Thân, Tâm là sự sống và Thân là do bốn món đất nước gió lửa tạo nên - Một người chết đi, hồn (hay thần thức) ĺa khỏi xác - Khi thân xác không c̣n có khả năng cho hồn dùng nữa, tự khắc thân xác sẽ được trả về cho đất (hơi thở dứt = gió trả về gió, người nguội lạnh = lửa trả về lửa, người khô dần = nước trả về nước, thân tan ră = đất trả về đất hay thi sĩ họ gọi là cát bụi cho thi vị hóa cuộc đời)
Cho nên Tâm dứt khoát không là Thân v́ vậy ta không là bụi
C̣n Tâm đi đâu, về đâu, đó là vấn đề .

Xin quay ngược lại về không gian và thời gian trong thế giới này (this realm) và các realms khác nhau, hơi dài ḍng một chút, mong rằng sẽ làm sáng tỏ vấn đề và có tầm nh́n khác hơn chút đỉnh .

Trước hết, không gian và thời gian là hai khối hỗ trương cho nhau như âm và dương - Vắng thời gian th́ chẳng thể giải thích không gian . V́ sao ?
V́ chúng ta đang sống trong thế giới của nhị nguyên, nhưng trong nhị nguyên, một điểm then chốt cần lưu ư, không gian và thời gian bổ xung cho nhau nhưng để hiểu về con người và cội rễ của con người, ta không nên để cho nhầm lẫn là một .

Chính thời gian trong tâm đă tự nó tách rời ra khỏi nhị nguyên một khi ta đưa tâm lư học vào đây, ta đă có hai loại thời gian:
1) Thời gian đo bằng đồng hồ (60 giây = 1 phút, 60 phút = 1 giờ, 24 giờ là 1 ngày, 365 ngày là 1 năm, 100 năm là 1 thế kỷ)
2) thời gian tâm lư (1 ngày không gặp dài như ba mùa Thu không gặp)
Không gian cũng vậy, có thể có những giấc mơ mà ta thấy những h́nh thù quái lạ mà ta không ngờ (out of this world) .
Khi ta ngồi trên xe lửa, có lúc ta bỗng nh́n cảnh vật chạy giật lùi mà xe lửa như dừng lại . Ta đang sống trong thế giới của nhị nguyên nhưng nh́n nó bằng con mắt khác . (Xin giữ lại ư này, và tôi sẽ quay lại bên dưới, trong phần kết luận)
Posted by HDTN ..98..10.23 on Jan 27, 2010 at 13:26:59:
Nội dung là cái ư chứa đựng trong h́nh thức . Có khi một h́nh thức mà hàm chứa nhiều nội dung nguời ta c̣n gọi nôm na là "ư tại ngôn ngoại" .
H́nh thức có thể không có nội dung .. chỉ là bề ngoài suông , nhưng nội dung th́ bắt buộc phải nhờ h́nh thức mang chở (?)

:-)đúng không bà con cô bác ?
Tham luận:
----------
Lối nh́n của bạn có thiên về Duy Vật biện chứng chứ không Duy Tâm Duy Thức như
của Phật học .
Cốt tủy của Phật học là học về Tâm chứ không học về h́nh thức đâu nhé .
Có thể nh́n nội dung không chỉ là một ư nghĩ, ư nghĩ chỉ là tác ư của Tâm . nếu nói nội dung là Tâm th́ nó tự do vô ngại, h́nh thức là thân th́ nó đóng khung và chật hẹp .
Tâm vào h́nh thức nào th́ ta thấy cái dụng của Tâm thể hiện qua h́nh thức ấy và xử dụng những khả năng của h́nh thức ấy .
Thí dụ như bạn mua xe hơi th́ bạn leo lên rồ máy nhấn ga là dzọt, c̣n bạn đi xe đạp th́ sẽ phải đạp phờ râu mới đi đến nơi về đến chốn .
Kết luận:
---------
Phật học là khoa học mà đối tượng là Tâm mà ai cũng có sẵn .
Tâm có hai thứ:
Chân tâm (tự tánh thanh tịnh) và vọng tâm (cái giả tạm)
V́ chúng ta sống bằng vọng tâm, nhận nó là thật cho nên đă quên đi Chân tâm của ḿnh . Phật, một bậc giác ngộ, nh́n thấy tự tánh thanh tịnh và sống phù hợp với lẽ đạo đồng thời nh́n thấy chúng sanh mê lầm, nhận giả làm chân cho nên ngày càng xa tự tánh mà trôi lăn trong bể mê . Bao giờ một người nh́n rơ chân và giả, biết nh́n ra sự thật, sống với tự tánh thanh tịnh, người ấy xem như đă "buông dao đồ tể" hay "hồi đầu thị ngạn" hay đă "đáo bỉ ngạn" vậy .

Sau khi Đức Phật thành đạo, ngài quyết định rời nơi thiền định để bắt đầu đi vào chợ giáo hóa cho con người, có người nọ đă tu hành trong hàng ngũ Bà La Môn, có thể nh́n thấy Đức Phật với tướng hảo trang nghiêm và hào quang bao phủ khắp nơi - người ấy kinh nghạc và vui mừng vội đến bên đức Phật mà hỏi rằng:"Thưa ngài, ngài có phải là Thượng Đế đến đây không ?"
Phật mỉm cười lắc đầu .
Người nọ không tin, suy nghĩ chút rồi lại hỏi rằng:"Vậy ngài từ đâu đến đây, có phải ngài là vua của cơi Trời xuống thế giới này không ?"
Phật cũng mỉm cười lắc đầu .
Người kia quá đỗi ngạc nhiên v́ không tin rằng một người b́nh thường có thể phát hào quang sáng ngời như vậy cho nên người ấy khẩn khoản thêm:"Ngài ơi, tôi biết ngài không phải là người thường như bao nhiêu người khác, xin ngài hăy cho tôi biết rơ, ngài là ai ?"
Lúc bấy giờ Phật mới nói:"Tôi là người đă tỉnh thức"
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]