Ở một nơi nào


Posted by L N Anh ..65..0.67 on Mar 29, 2010 at 16:54:59:

Ở một nơi nào đó
trong tận góc linh hồn
nghe th́ thầm rất nhỏ
vạn lời khấn tinh khôn

Xin bàn tay chờ đợi
C̣n giữ một niềm tin
xoa nỗi đau vời vợi
Mai này rồi sẽ quên

Xin môi thơm c̣n ấm
ban lời nói ngọt ngào
đóa hoa yêu c̣n nở
Cho t́nh đừng xanh xao

môi chưa hôn một lần
ṿng tay ôi quá xa
Xin tim đến thật gần
cho t́nh đừng phôi pha

Kiếp này quên kiếp trước
nắng bỏ trốn ngày mưa
thời gian không dừng bước
T́nh này lạc t́nh xưaFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]