Xin bắt đầu khóa bàn hàm thụ về 4 chân lư


Posted by Vo thuong ..71..6.116 on Apr 11, 2011 at 07:17:00:

Kính thưa quư vị,

Nghĩ sao viết tự trong đầu
nếu sai ai thấy th́ mau chỉnh dùm

Mở bàn = Lục bát thu gọn
------------------------

Nhớ xưa Phật giảng lần đầu
bốn chân lư thật nhiệm mầu chẳng sai
món đầu là "khổ" trần ai:
sinh lăo bệnh tử
c̣n hoài chẳng thôi!
ái biệt ly, khổ quá trời!
ghét mà phải gặp, cầu hoài chẳng xong!
món này quyết học làu thông
một phen nghiền ngẫm cho xong món này
^^

luận bàn = văn b́nh dân mộc mạc
-------------------------------

Tích xưa kể lại - Sau khi thành Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni đi gặp lại các anh em bạn học (nhóm ông Kiều Trần Như) đă từng theo Phật thực tập phương pháp ép xác (khổ hạnh) *xem phần chú thích* - Sau khi thấy Phật nhận thức ăn cung dưỡng từ nơi cô bé gái đem đến cho Phật mỗi ngày trong giờ nghỉ thiền tọa, họ cho là vị hoàng tử ḍng Thích Ca đă thối chí ngă ḷng - Đây là lư do họ rời bỏ Phật mà đi nơi khác dể tiếp tục phương pháp tu ép xác .
Sau khi Phật thành đạo quả, ngài đă đi t́m các bạn để trao lại những kinh nghiệm tu học của ḿnh cho các bạn để cùng nhau tham khảo

Phật nói về bốn chân lư: Khổ, Tập, Diệt và Đạo mà chúng ta thường thấy trong kinh Phật hay nghe các sư giảng giải là tứ diệu đế
Như vậy chân lư đầu tiên là Khổ
Phật nói rơ khổ là ǵ ?
Sinh: Thai nhi đau đớn v́ thiếu dưỡng khí và lạnh vừa khi lọt ḷng mẹ, lại c̣n bị phát vào đít để khóc cho phổi nở ra tiếp nhận dưỡng khí - đó là khổ đau
già: Khi già lăo, cơ bắp yếu đuối, khớp mỏi và từng cơn đau trong các lóng xương, ... đó là khổ đau
bệnh: Những khi bị bệnh tật, đau đớn và bất lực, đó là khổ đau
chết: Trong giờ phút ra đi v́ chẳng có người thân nào có thể kéo ḿnh ở lại được, phổi dần dần ngưng thở trong nỗi tuyệt vọng cô đơn nhất, đó là khổ đau
Yêu ai đó mà không được gần, đó là khổ đau
ghét ai đó mà phải gặp mỗi ngày, đó là khổ đau
cầu mong điều ǵ đó mà không được toại nguyện, đó là khổ đau

VT

Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]