Re: Xin bắt đầu khóa bàn hàm thụ về 4 chân lư


Posted by Vo thuong ..71..6.116 on Apr 11, 2011 at 08:06:25:

In Reply to: Xin bắt đầu khóa bàn hàm thụ về 4 chân lư posted by Vo thuong on Apr 11, 2011 at 07:17:00:

Khổ hạnh:
---------

Một phương pháp tu cổ kính được áp dụng bên Ấn trước cả thời Đức Thích Ca đản sinh .
Người tu theo pháp ép xác chỉ ăn 1 bữa và không ăn sau 12 giờ trưa, không ngủ nơi ấm êm, không xức các loại dầu thơm . Họ có thể nhịn ăn nhiều ngày cho thể xác dày ṿ bởi đói và đau đớn để tự thắng cám dỗ của thể xác .
Muốn biết rơ thêm, các bạn có thể ghé google và đánh vào "tu khổ hạnh" là sẽ t́m được nhiều tài liệu về phương pháp tu này .

Tôi đă hứa là không đi t́m ṭi bài vở, cũng không giải thích rông dài, chỉ vắn tắt vào chủ đề mà thôi .Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]