thơ thiền


Posted by ..74..115.156 on May 29, 2011 at 21:00:04:


Ni một chồng ni cao cht vt
Hoa chen hoa nở te te toe
Danh lợi khng hề ti t tỉ
Ngủ trưa trưa dậy khỏe khe khoe

UnknownFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]