thơ Hương Vn (trich trong tuyển tập Cư Trầ


Posted by ..173..151.194 on Aug 10, 2011 at 09:06:30:

Cư trần lạc đạo thả ty duyn
Cơ tắc xan hề khốn tắc min.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mch
ối cảnh v tm mạc vấn thiền.

bản dễ hiểu:
------------
Ở đời vui đạo hy ty duyn
i đến th ăn, mệt ngủ liền.
Trong nh c bu, thi tm kiếm
ối cảnh khng tm chớ hỏi thiền.
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]