saving saving


Posted by mms ..192..173.36 on Oct 04, 2011 at 13:52:20:

từ lu nay minh o care tien điện
trả 13 cents per kwhr m o care vi ox lo buu het
bạn rủ qua xi cho AMBIT gi 8.6 cents minh o tin n
ai d bay gio bạn be họ đỏi qua họ thay ngon qua
va rủ minh qua
đuoc 2 thang rui bay gio thay good qu
save duoc 1 thang $80-$100

ai muon save tien đien th vao day
http://paylesspower.joinambit.comFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]