Tiếng ht của Lm Tế


Posted by Nhận xt ..71..0.61 on Oct 31, 2011 at 23:56:22:

Daisy viết:
-----------
>>>>Cm ơn NX phn tch r hơn về tiếng tht từ nhi+~ căn tiếp xc với thanh trần lm ra thanh m l tiếng tht để đnh thức nhĩ thức cũng như thức của ng` cn trong v minh>>>>

Đng l NX vụng giải thch, xin viết lại đoạn NX đ viết v dựa theo đ giải thch thm ở bn dưới cho thật kỹ lưỡng - May ra NX diễn đạt được nghĩa của việc Lm Tế lm :)
-
... căn tnh như nhn cho tới căn để thấy ci diệu dụng của tm đi ra trần m sinh ra cc thức, do đ tiếng ht l nhờ đến ci diệu dụng của nhĩ căn đi ra ngoi giao tiếp với thanh trần rồi nhĩ thức tự sinh v tự diệt để rồi thong thanh m đ c tc dụng v ngn m thng được về tm.
-
Xin đọc phần giải thch bn dưới đy:
Trong Phật học cơ bản chng ta nghe ni về

Căn
trần
thức

ni đơn giản nhất,
Căn l bộ phận của thn thể c 5 bộ phận l:
mắt, tai, mũi, lưỡi v cảm gic chạm vo da thịt.
ngoi trần gian c 5 thứ dnh cho 5 căn kia giao tiếp l:
hnh dng, m thanh, mi hương, vị, v cảm xc
5 căn đ giao tiếp với 5 trần th hnh động giao tiếp đ l năm thức:
mắt gặp hnh dng --> nhn thức
tai nghe m thanh --> nhĩ thức
mũi ngửi mi hương --> tỉ thức
lưỡi nếm vị mặn ngọt --> thiệt thức
thn thể bị đnh th đau --> thn thức

cn một căn nữa l căn để cho tm phn biệt (soi)
cc hnh động giao tiếp giữa năm căn v năm trần để sinh ra thức m con người c thức cho nn để đời sống c nghĩa v nghiệp theo đ m sinh.
Nếu khng c thức th cc thức kia d c đ mun đời cũng chẳng sinh được nghiệp!

Tiếng ht của Lm Tế khng phải l do nhĩ căn tạo ra m l do thức của Lm Tế vận dụng thanh quản để tạo ra m thanh, do đ nhĩ căn của học tr c cơ hội giao tiếp với m thanh (điểm quan trọng cần lưu ở đy l thức của học tr đang như một ging sng cuồn cuộn chảy v thao thức của tư duy uyn ảo bỗng ngưng bặt lại để cho học tr trải nghiệm ci sơ tm nguyn thủy).

Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]