Tiếng ht của Lm Tế (2)


Posted by Nhận Xt ..71..0.61 on Nov 01, 2011 at 10:10:08:

Trong Phật học cơ bản chng ta nghe ni về

Căn
trần
thức


Căn (bộ phận của thn thể):
---------------------------
5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi v cảm gic chạm vo da thịt.

Trần (ngoi thn thể l trần gian bn ngoi):
---------------------------------------------
5 trần dnh cho 5 căn kia giao tiếp l hnh dng, m thanh, mi hương, vị, v cảm xc.

Thức (Hnh động giao tiếp của căn v trần):
--------------------------------------------
5 thức l nhn thức nhĩ thức tỉ thức thiệt thức v thn thức
mắt gặp hnh dng --> nhn thức
tai nghe m thanh --> nhĩ thức
mũi ngửi mi hương --> tỉ thức
lưỡi nếm vị mặn ngọt --> thiệt thức
thn thể bị đnh th đau --> thn thức

Năm thức trn gọi l tiền ngũ thức hay ngũ cu thức m hnh động của chng tự sng m khng soi cho nn chẳng bao giờ sinh nghiệp!
Th dụ như cc loi v tnh chẳng c thức

Loi hữu tnh, nhất l con người cn một căn nữa l căn.
căn (lm cho con người c tư duy, c cảm thọ - Mind and emotional)
-------------------------------------------------------------------
căn cho tm phn biệt (soi) cc hnh động giao tiếp giữa năm căn v năm trần để sinh ra thức do đ con người c thức cho nn nghiệp theo đ m sinh.
Nếu khng c thức th cc thức kia d c đ mun đời cũng chẳng sinh được nghiệp!

Tm lại,
Con người tầm đạo l muốn tm cho ra chn l, ngộ cho r về chn tm, về tự tnh của mnh, c phải khng?
Tiếng ht của Lm Tế cũng khng ngoi mục đch đ.
Tiếng ht của Lm Tế khng phải l do nhĩ căn tạo ra m l do thức (tm sở)của Lm Tế vận dụng thanh quản để tạo ra m thanh, từ đ nhĩ căn của học tr c cơ hội giao tiếp với tiếng ht của Lm Tế (điểm quan trọng cần lưu ở đy l thức của học tr đang như một ging sng cuồn cuộn chảy v thao thức của tư duy uyn ảo bỗng ngưng bặt lại để cho học tr trải nghiệm ci sơ tm nguyn thủy, đ l lấy tm truyền tm vậy).

Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]