Đa Tnh Thị Phật Tm


Posted by ..71..70.201 on Nov 10, 2011 at 15:38:07:

Một lần về Việt Nam, gh thăm một ngi cha cổ, thấy trong cha c ghi trn vch cu "Đa tnh thị Phật tm" .

My m tm đọc trong kinh sch mật tng (tantra) để coi c ni đến vấn đề ny khng ? nhưng vẫn chưa tm ra !!!

Ha thượng Tịnh Khng c dạy: tnh đi với tr tức từ bi th bền vững lu di . Cn tnh do cảm tnh sinh ra th khng bền dễ tan vỡFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]