thơ haiku


Posted by ..71..70.201 on Apr 11, 2012 at 12:26:31:


Trong chiếc lều cỏ ma xun
Khng c g !
L tất cả ...

UnknownFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]