Re: thơ haiku


Posted by Ph Vn ..71..2.3 on Apr 24, 2012 at 07:33:59:

In Reply to: thơ haiku posted by on Apr 11, 2012 at 12:26:31:

Trong căn gc ta lầu hồng
c tất cả!
m l khng ...
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]