Re: Thiền Sinh v Con B Cạp - một hm sư đi vắ


Posted by V thường ..173..144.58 on Mar 08, 2013 at 20:42:40:

In Reply to: Thiền Sinh v Con B Cạp posted by on Mar 08, 2013 at 19:29:33:

Truyện c gi trị qu!, thank you!
Xin bổ tc thm cu truyện nữa để đng gp cho bạn đọc nha

C con rắn nọ tu hạnh kham nhẫn .
C bọn con nt cầm cy tới đập rắn gần chết nhưng rắn vẫn nằm chết trn cắn răng chịu đựng chết bỏ chứ khng lm g khc!
hm sau rắn cũng bị con nt đập 1 trn nhừ tử tới mức xỉu đi xỉu lại m rắn vẫn chịu trận chứ khng lm g khc!

Tới khi sư về, thấy rắn bị thương tch cng mnh - Sau khi biết r việc xẩy ra, sư quở rắn tại sao lại khng trọng thn v xử dụng cht tr khn m tạm trnh đi nơi khc chứ chết rồi lm sao tu ?Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]