Re: Thiền Sinh v Con B Cạp


Posted by Post lại ..173..144.58 on Mar 08, 2013 at 20:49:03:

In Reply to: Thiền Sinh v Con B Cạp posted by on Mar 08, 2013 at 19:29:33:

Truyện c gi trị qu!, thank you!
Xin bổ tc thm cu truyện nữa để đng gp cho bạn đọc nha

C con rắn nọ tu hạnh kham nhẫn với sư kia .
một hm sư đi vắng, sư giao cho rắn giữ cha .
Con nt bu tới cha chơi gặp ră'n nằm trước sn cha,
bọn con nt cầm cy tới đập rắn gần chết nhưng rắn vẫn nằm chết trn cắn răng chịu đựng chết bỏ chứ khng lm g khc!
hm sau rắn cũng bị con nt ko tới đập thm 1 trn nhừ tử tới mức xỉu đi xỉu lại m rắn vẫn chịu trận chứ khng lm g khc!

Tới khi sư về, thấy rắn bị thương tch cng mnh - Sau khi biết r việc xẩy ra, sư quở rắn tại sao lại khng trọng thn v xử dụng cht tr khn m tạm trnh đi nơi khc chứ chết rồi lm sao tu ?Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]