Dàn bài Kinh Thủ Lăng Nghiêm (tóm tắt sau khi đọc l&


Posted by BCNet ..173..144.58 on Mar 26, 2013 at 20:43:25:

Vào thời xa xưa, kinh Thủ Lăng Nghiêm không được phép truyền sang các xứ khác cho nên có một vị tăng người Ấn đă viết kinh này vào mảnh lụa quư, xẻ đùi ḿnh để dấu kinh vào đó, đợi cho vết thương lành rồi tự thân đi qua Trung quốc .
Sau khi mổ đùi lấy kinh văn ra để dịch sang tiếng Hán, vị tăng này đă trở về Ấn chịu h́nh phạt của quốc gia. (Nói về sự quư giả và cần thiết của kinh Lăng Nghiêm cho người khao khát đạo trong thời bấy giờ) .

Nội dung kinh Thủ Lăng Nghiêm nói về pháp môn tu hành được chọn lọc cho ngài thị giả Anan .
Kinh chia ra làm nhiều Chương:
1) Phật truyền trao chú Lăng Nghiêm cho Văn Thù Sư lợi đem đi cứu Anan thoát khỏi mê thuật của ma nữ Ma Đăng Già .
2) Phần đối thoại của Anan và Phật nói về Tâm
3) Ông Phú Lâu Na thắc mắc và được Phật giải thích
4) Phần lược thuật của 25 vị học tṛ của Phật đă do đâu mà tu chứng
5) Phần Phật giao cho ngài Văn Thù chọn ra phương pháp thích hợp nhất cho ngài thị giả Anan
6) Phật giải thích về chứng ngộ từng phần và địa vị tương xứng với sự chứng ngộ cũng như những trở ngại trên đường tu tập

Những điểm chính yêu:
1) Không c̣n nhận thức sai lầm về Tâm
2) Tầm quan trọng của lục căn, hiểu rơ lục trần lục thức
3) Những yếu tố v́ đâu Nhĩ Căn Viên Thông được chọn
4) Hiểu rơ tại sao có nhiều Pháp môn
5) Hiểu rơ về Nhân sinh quan và vũ trụ quan của Phật học và các tôn giáo khác

Và rất nhiều điều thú vị, bổ ích khác nữa một khi bạn thật sự t́m hiểu

Thành thật,
BCNetFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]