Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca


Posted by tttgian ..173..144.58 on Apr 05, 2013 at 09:15:09:

In Reply to: Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca posted by BCNet on Apr 04, 2013 at 09:45:18:

THI CA 9

CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO

MỐI TƯƠNG QUAN CỦA NGŨ NHĂN VÀ NGŨ LỰC

---o0o---

Phiên âm:

Tịnh ngũ nhăn, đắc ngũ lực

Duy chứng năi tri nan khả trắc

Kính lư khán h́nh kiến bất nan

Thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc

Dịch nghĩa:

Tịnh ngũ nhăn, sẽ kéo thêm ngũ lực

Chung môi trường mới biết được diệu dụng kia

Rủ giành trăng, đáy nước… chuyện c̣n khuya!

Đứng trước kính, ngắm thân h́nh là việc dễ!

TRỰC CHỈ

Giáo lư đạo Phật dạy rằng, con người có khả năng và quyền sử dụng "ngũ nhăn". "Khả năng" và "quyền" th́ mọi người đều có quyền thừa hưởng, sử dụng b́nh đẳng. Tuy nhiên, đây là thứ b́nh đẳng có điều kiện. Mọi người phải cùng ở "môi trường TU" th́ mới cùng được ở trong "môi trường CHỨNG".

"Tịnh ngũ nhăn" là người đạt đến giai đoạn CHỨNG. Ngũ nhăn đạt đến giai đoạn CHỨNG ĐẮC THANH TỊNH th́ chỉ có người tự chứng tự biết. Người khác môi trường nói và kể cho họ bảo kể cho nghe, chẳng khác "Rủ nhau giành trăng ở đáy nước" hy vọng ǵ người khác môi trường bảo họ hiểu hoàn cảnh của riêng ḿnh. Phải cùng đứng trong vườn LAN HUỆ mới cùng thưởng thức được mùi hoa Lan Huệ. Phải cùng đứng nơi chợ cá ươn mới thấm thía "hương vị" của chợ bán cá ươn.

V́ vậy, TỊNH NGŨ NHĂN, ĐẮC NGŨ LỰC là việc có thực, nhưng diễn đạt cảnh giới thanh tịnh của "ngũ nhăn" của ḿnh cho người khác nghe biết là điều không dễ. Bảo người khác phải nghe và phải hiểu về cảnh giới CHỨNG ĐẮC của ḿnh lại càng khó, khó đến nỗi tác giả Chứng Đạo Ca ví với chuyện "Rủ nhau giành trăng đáy nước".

Ngũ nhăn là năm thứ mắt, nói cách khác, năm cách "tư duy" mà cùng một cách ngó nh́n. Đó là: nhục nhăn, thiên nhăn, pháp nhăn, tuệ nhăn và Phật nhăn.

Ngũ nhăn thanh tịnh, con người tự có năm thứ sức mạnh, đủ sức tiến mạnh trên con đường Bồ Đề Vô thượng. Đó là:

CHÁNH TÍN, CHÁNH TINH TẤN, CHÁNH NIỆM, CHÁNH ĐỊNH VÀ TRÍ TUỆ BA LA MẬT.

Điều đó nói với ai? Dễ có mấy người biết! Dễ có mấy người tin! Đó là:

"… Duy chứng năi tri, nan khả trắc"

Họ không tin, không có ǵ đáng trách, v́ họ khác "môi trường"!

---o0o---Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]