Thơ ...


Posted by ..71..78.94 on Apr 06, 2013 at 18:26:45:

Một lng rỗng lặng sng trong

Thị phi, xấu tốt, thong dong ci ngoi

Từ bi, tr tuệ chẳng hai

Mỉm cười chợt ngộ đng sai thế !

(Unknown)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]