Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca


Posted by tttdg ..173..144.58 on Apr 10, 2013 at 10:56:43:

In Reply to: Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca posted by tttgian on Apr 05, 2013 at 09:15:09:

THI CA 10

CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO:

NHỮNG PHÚT GIÂY TỰ NHỦ

---o0o---

Phiên âm:

Thường độc hành, thường độc bộ

Đạt giả đồng du Niết bàn lộ

Điệu cổ thần thanh phong tự cao

Mạo tụy cốt cang nhân bất cố

Dịch nghĩa:

* Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo

Vui một ḿnh, vui theo nhịp bước chân đi

Tôi những mong có pháp lữ chung ḷng

Cùng tiến bước vào Niết-bàn thường lạc

* Không như ư, tôi nguyền làm người cổ lỗ

Sống theo ḿnh, sống với gió mát trăng thanh

Dù xương trơ, thân đét, thịt teo gầy

Không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định ấy.

TRỰC CHỈ

Những phút giây TỰ NHỦ của tác giả CHỨNG ĐẠO CA, HUYỀN GIÁC, nói lên ư chí quyết liệt và xác định lập trường kiên định của ḿnh trên con đường hành Đạo. Thực vậy, tu hành mà không có mục tiêu cho ư chí vươn lên, không có lập trường để định hướng cho hành động, để rồi bạ đâu theo đó, "vui đâu chúc đó", "nghe đâu tin đó" thử hỏi một cuộc đời như thế con người đó sẽ ra sao?

Xác định lập trường là việc cần

Ư chí quyết liệt cũng là việc cần

Chấp nhận cô đơn cũng lại là việc cần.

Nhưng người tu hành cũng không biến ḿnh trở thành một con người lập dị. Lập dị là một thói xấu trong muôn ngàn thói xấu. Cho nên lập trường của tác giả: có thể "cô đơn", có thể "vui một ḿnh", nhưng rồi:

"… Tôi những mong có Pháp lữ chung ḷng

Cùng tiến bước vào Niết-bàn thường lạc…"

Chưa hết, nếu ư chí đó, lập trường đó mà không được toại nguyện, v́ một lư do ǵ đó th́ tác giả lại xác định lập trường thêm một bước nữa: Tác giả có thể trở thành người lang thang nơi thâm sơn cùng cốc hoặc lê bước chốn cơ nội hoa đồng để được sống cho lư tưởng của ḿnh mà ḿnh đă vạch ra bằng bao nhiêu nhọc nhằn trên những năm tháng dài tu học.

Tác giả bằng ḷng với cuộc sống đó:

"… Không như ư, tôi nguyện làm người cổ lỗ

Sống theo ḿnh, sống với gió mát trăng thanh"

Cuối cùng, tác giả nâng lập trường lên một cấp cao hơn để "kiên định hóa" ư chí của ḿnh trở thành như một lời tuyên thệ:

"… Dù xương trơ, thân đét, thịt teo gầy

Không ân hận, tôi vui, với lập trường kiên định ấy"

---o0o---Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]