Pháp ngữ của ḥa thượng Tuyên Hóa


Posted by ... ..166..208.24 on Apr 15, 2013 at 21:27:23:

Tôi muốn xin bạn một cái duyên lớn: Hăy bố thí cho tôi ḷng nóng giận, cũng như ḷng vô minh mê muội, phiền năo, bực dọc của các bạn.
__________

Học Phật th́ cần phải học ḷng từ bi, đạo đức, biết tha thứ cho kẻ khác. Chẳng nên sinh ḷng so sánh, hơn thua, chẳng nên cùng người tranh chấp cải vă.

Ḷng cung kính sẽ biến tánh cang cường, ngang ngạnh thành tánh ôn ḥa, nhũn nhặn. Lạy Phật là lạy Phật trong tự tánh. Thành Phật cũng là thành Phật của tự tánh.

Người xưa nói: Bậc quân tử có năng lực cải tạo vận mạng. Người có đạo đức, bậc chính nhân quân tử th́ có thể sửa đổi cuộc đời của họ, nhảy ra khỏi ṿng số mạng. V́ sao có chuyện bất hạnh, chẳng lành? Là v́ trong tâm ḿnh có ư nghĩ xấu ác, chẳng lành. Một khi đă gieo xuống hạt giống xấu ác, th́ đương nhiên sẽ gặt quả báo xấu ác. Nếu ḿnh biết sửa lỗi, làm lành th́ sẽ gặp chuyện tốt, tránh hẳn việc xấu.

V́ sao người ta gặp phải ma nghiệp? Bởi v́ khi xưa họ không chịu nghe lời dạy bảo của bậc thiện tri thức, không chịu tiếp thu lời dạy dỗ của bậc thiện tri thức. Họ cứ mặc sức dấy khởi vọng tưởng, tạo đủ ác nghiệp. Do vậy giờ đây họ thường thọ ma nghiệp quấy rối triền nhiễu. Chuyện ǵ làm ra cũng không được toại tâm măn nguyện.

Tôi muốn xin bạn một cái duyên lớn: Hăy bố thí cho tôi ḷng nóng giận, cũng như ḷng vô minh mê muội, phiền năo, bực dọc của các bạn.

Xin chia se --Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]