>>>>HA khen, nhưng xin viết cho đng chnh tả


Posted by Nhận xt ..173..144.58 on Apr 26, 2013 at 08:44:50:

Đẹp qu D t!

Đẹp qu = trạng từ chỉ về vẻ đẹp
D t = Chủ từ

Mặc d cu HA viết c thiếu tc từ, nhưng trong một buổi ni chuyện cũng c thể hiểu ngầm v tự sắp xệp chủ từ v trạng từ theo đng ngi vị của từng cụm chữ .

Nhưng xin HA đừng tập ni chuyện theo lối ti tử Tu thuyết minh trong những pho truyện, v dụ như:
"Hủ lng xỉu chể" = tiểu thư thật đẹp gi nheng!"

Vậy xếp lại cu HA khen D t "Đẹp qu D t" = D t đẹp qu!

ok HA, xin hy hiểu v đừng mại hơi với chợ = HA my God! bla bla bla h :))Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]