D ở đu ...


Posted by ... ..71..33.193 on May 18, 2013 at 10:39:18:

D ở đu, bạn hy ở đấy v hiện tiền cng n.

Hy l hiện tại. Nếu thật sự sống với hiện tại th chng ta sẽ biết ơn sự trải nghiệm khi chng ta sống hết mnh với hiện tại. Chng ta dễ bỏ lỡ cơ hội cảm ơn những trải nghệm đ bởi v hon cảnh khiến ta chỉ tập trung vo chuyện đời mnh sẽ như thế no. Hy sống với hiện tại v cảm ơn từng pht giy.

Sưu tầmFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]