NGHIỆP AI NẤY MANG -- suu tam, xin chia se


Posted by ... ..71..44.22 on Jun 17, 2013 at 21:46:16:

Một ngày nọ, một phụ nữ trẻ tuổi đến gặp tôi. Cha cô mới chết sáng hôm đó. Ông mới chỉ 42 tuổi. Cô nói với tôi bằng tiếng Phúc Kiến: “Xin mời thầy đến tụng kinh. Xin thầy mở con đường cho cha tôi”. Tôi nh́n cô ta với tất cả tấm ḷ̣ng từ bi mà tôi có thể tập trung. Tôi có thể cảm thấy sự bối rối và đau khổ của cô. Cô khoảng chừng 20 tuổi và là một người con gái có hiếu. Trong thâm tâm tôi nói thầm với ḿnh: “Trời ơi tôi sẽ mở đường cho người như thế nào đây? Con đường tưởng tượng nào tôi sẽ vẽ trong không khí cho hồn tưởng tượng đặt chân lên? Làm sao tôi có thể nói với người phụ nữ trẻ tuổi tội nghiệp đang ở trong t́nh trạng buồn phiền và bối rối rằng:” không có con đường nào như cô có lẽ đă tưởng tượng như thế?”

Đức Phật cũng có lần ở trong t́nh thế như vậy và Ngài đă trả lời ra sao?

Một hôm một người trẻ tuổi lại gần Đức Phật và hỏi Ngài: “Bạch Thế Tôn, cha con chết. Xin mời Đức Phật đến và cầu nguyện cho cha con, cứu độ linh hồn ông ấy để ông ấy có thể đi lên thiên đàng. Những người Bà La Môn cử hành những nghi thức này nhưng Đức Phật lại c̣n mạnh hơn họ nhiều. Nếu Ngài sẽ làm điều đó, chắc chắn hồn cha con sẽ bay thẳng về thiên đàng”.

Đức Phật trả lời, “Rất tốt, hăy đi ra chợ và đem về cho ta hai cái b́nh đất và một ít bơ”. Người trẻ tuổi sung sướng v́ Đức Phật đă hạ cố thi hành một số thần thông để cứu linh hồn cha của ḿnh. Anh ta vội vă đi ra phố và mua các thứ mà Đức Phật bảo. Đức Phật chỉ dẫn cho anh ta để bơ vào một b́nh và để đá vào b́nh kia. Rồi ném cả hai b́nh đó xuống ao. Người trẻ tuổi làm theo và cả hai b́nh đều ch́m xuống đáy ao. Rồi Đức Phật tiếp tục: “Bây giờ hăy lấy một cái gậy và đập vỡ hai b́nh đó ở dưới ao”. Người trẻ tuổi làm theo. Hai cái b́nh bị đập vỡ và bơ th́ nhẹ đă nổi lên c̣n ḥn đá v́ nặng nên vẫn ở dưới đáy ao.

Rồi Đức Phật nói: “Bây giờ nhanh lên đi tập họp tất cả những thầy tu. Hăy nói với họ đến và tụng kinh để bơ ch́m xuống và viên đá nổi lên.” Người trẻ tuổi nh́n Đức Phật, sửng sốt, nói, “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có nói thật không ạ. Chắc chắn Ngài không thể trông chờ bơ nhẹ mà ch́m và đá nặng mà nổi. Điều đó ngược lại với quy luật tự nhiên.”

Đức Phật mỉm cười và nói: “Này con, con đă thấy nếu cha con có một cuộc đời LƯƠNG THIỆN th́ những HÀNH VI của ông cũng nhẹ như bơ cho dù thế nào th́ ông cũng lên thiên đàng. Không ai có thể cản được, ngay cả đến ta. Không ai có thể chống lại NGHIỆP luật thiên nhiên.

Nhưng nếu cha con có một cuộc đời BẤT THIỆN th́ cũng giống như ḥn đá nặng, cha con sẽ bị ch́m vào địa ngục. Dù tất cả các thầy tu trên thế giới này tụng kinh nhiều đến đâu đi nữa cũng không thể làm ǵ khác được.”

Người trẻ tuổi hiểu ra. Anh thay đổi quan niệm sai lầm của anh và ngừng đi loanh quanh đ̣i hỏi cái không thể được.

Nụ cười của Đức Phật đă đi tới điểm: Không ai có thể cứu chúng ta, sau khi chúng ta chết. Theo NGHIỆP luật, chúng ta là sở hữu chủ của những hành vi của chúng ta, chúng ta là người thừa hưởng những hành vi của chúng ta. Những hành vi của chúng ta thực sự là tài sản của chúng ta. Chúng là chỗ nương tựa thực sự của chúng ta, là những thân nhân thực sự của chúng ta. Chúng là trung tâm từ đó chúng ta xuất phát.

Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được dù chỉ có một xu với chúng ta, hay bất cứ thứ đồ dùng của cá nhân chúng ta. Cũng chẳng có thể mang được một trong những người thân để cùng đi với chúng ta. Giống như chúng ta đến một ḿnh theo NGHIỆP của chúng ta th́ chúng ta cũng phải ra đi một ḿnh.

Nếu chúng ta hiểu rơ NGHIỆP luật, th́ chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy sống một cuộc đời LƯƠNG THIỆN quan trọng đến như thế nào trong khi chúng ta c̣n sống. Đợi đến lúc chết th́ sẽ quá muộn.Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]