Suy Ngẫm


Posted by :) ..71..78.94 on Jul 01, 2013 at 12:17:55:

NY CON ..!

Người đời học hỏi - Con học lm thinh
Người đời văn minh - Con học đạo đức
Người đời theo kiến thức - Con học đạo huyền vi
Người đời m si - Con học tỉnh thức
Người đời học nhớ - Con tập cch qun
Người đời ng ln - Con tập nhn xuống
Người đời ham muốn - Con tập xả ly
Người đời sn si - Con tập ha i ..
Người đời tự đại - Con tập khim từ
Người đời khư khư - Con hnh đại x
Người đời mun ng - Con một con đường
Người đời v thường - Con về nẽo gic
*Sen mọc từ bn m sen thơm ngt ...*

(Unknown)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]