Sống với nhau như thế no ?


Posted by ..71..78.94 on Jul 06, 2013 at 15:24:10:

Sống với nhau như thế no?


Ti hỏi đất: đất sống với nhau thế no?
Đất trả lời: chng ti lm nền mng cho nhau

Ti hỏi nước: nước sống với nhau thế no?
Nước trả lời: chng ti ho lẫn vo nhau

Ti hỏi gi: gi sống với nhau thế no?
Gi trả lời: chng ti nng cnh cho nhau

Ti hỏi my: my sống với nhau thế no?
My trả lời: chng ti tan biến vo nhau

Ti hỏi cỏ: cỏ sống với nhau thế no?
Cỏ trả lời: chng ti ho quyện v ro rắt bn nhau

Ti hỏi cy: cy sống với nhau thế no?
Cy trả lời: chng ti che chở v leo quấn cho nhau

Ti hỏi người: người sống với nhau thế no?
Khng ai trả lời
Khng ai trả lời
Khng ai ni g cả

V người cn đang bận giận hờn v ch đạp ln nhau

V người cn chn chặt nụ cười v khng cng chia sẻ

V người cn nghi kị v mưu chước lẫn nhau

V người cn nặng nỗi thương đau

V người cn qun cch yu nhau

V người cn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau... tn lụi...

(Unknown)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]