Những Lời Dạy Hữu Ích Cho Tâm


Posted by ..71..79.83 on Oct 10, 2013 at 19:12:22:

NHỮNG LỜI DẠY HỮU ÍCH CHO TÂM
H.H. Dudjom Rinpoche – Thanh Liên Việt dịchKhông thể giải thoát cá nhân nếu không từ bỏ việc làm hại người khác;
Không thể giác ngộ Bồ đề tâm nếu không có ḷng bi mẫn đối với chúng sinh;
Không thể là một hành giả Mật thừa nếu không có thị kiến thanh tịnh;
Không thể chứng ngộ nếu không tiệt trừ những mê lầm.

Rơi vào biên kiến th́ không phải là Kiến;
Tập trung vào một đối tượng không phải là Thiền;
Hành động đạo đức giả không phải là Hành;
Trái quả không chín mùi nếu ta có những tham luyến và hy vọng.

Quy y thuộc về những người tŕ giữ ḷng tin,
Tâm giác ngộ phát khởi nơi những người có ḷng bi mẫn,
Chứng ngộ thuộc về những người có trí tuệ,
Ân phước thuộc về những người có ḷng sùng mộ.

Người biết xấu hổ hiểu rơ những ǵ phải từ bỏ;
Người có tâm từ bỏ sẽ duy tŕ giới luật đạo đức;
Người duy tŕ giới luật đạo đức tŕ giữ samaya và hành vi đúng đắn;
Người tŕ giữ samaya và hành vi đúng đắn thành tựu chứng ngộ.

Một tâm an b́nh và được điều phục là dấu hiệu của việc lắng nghe giáo lư.
Giảm thiểu cảm xúc là dấu hiệu của thiền định chân thực.
Tâm thức mềm dẻo, khoáng đạt đối với tất cả chúng sinh là dấu hiệu của một hành giả đích thực.
Tâm thức tĩnh lặng là dấu hiệu của chứng ngộ chân thực.

Tâm là nguồn mạch của Pháp.
Nếu bạn điều phục tâm bạn, bạn là một hành giả.
Nếu bạn là một hành giả đích thực, tâm bạn được điều phục.
Khi tâm bạn được điều phục, đó là giải thoát.

H.H. Dudjom Rinpoche

Nguyên tác “A Selection of Prayers by Dudjom Rinpoche Beneficial Words For The Mind” http://www.tersar.org/Prayers.html
Mike Dickman dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ
Bản dịch Việt ngữ của Thanh LiênFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]