Cu chuyện Ốc Sn - sưu tầm


Posted by ... ..163..114.56 on Oct 11, 2013 at 09:11:21:

Cu chuyện ốc sn

Ốc sn con ngy nọ hỏi mẹ: Mẹ ơi! Tại sao chng ta từ khi sinh ra phải đeo ci bnh vừa nặng vừa cứng trn lưng như thế? Thật mệt chết đi được!

V cơ thể chng ta khng c xương để chống đỡ, chỉ c thể b, m b cũng khng nhanh Ốc sn mẹ ni.

Chị su rm khng c xương cũng b chẳng nhanh, tại sao chị ấy khng đeo ci bnh vừa nặng vừa cứng đ?

V chị su rm sẽ biến thnh bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy.

Nhưng em giun đất cũng khng c xương, cũng b chẳng nhanh, cũng khng biến ho được, tại sao em ấy khng đeo ci bnh vừa nặng vừa cứng đ?

V em giun đất sẽ chui xuống đất, lng đất sẽ bảo vệ em ấy.

Ốc sn con bật khc, ni: Chng ta thật đng thương, bầu trời khng bảo vệ chng ta, lng đất cũng chẳng che chở chng ta.

V vậy m chng c ci bnh! Ốc sn mẹ an ủi con Chng ta khng dựa vo trời, cũng chẳng dựa vo đất, chng ta dựa vo chnh bản thn chng ta.

HUD sưu tầm./. (Cm ơn HUD)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]