Thơ Tuệ Sỹ


Posted by ph vn ..98..23.208 on Oct 25, 2013 at 09:37:02:

Đi mắt ướt tuổi vng khung trời hội cũ
o mu xanh khng xanh mi trn đồi hoang
Pht vội v bỗng thấy mnh du thủ
Thắp đn khuya ngồi kể chuyện trăng tn

từ ni lạnh đến biển im mun thuở
Đỉnh đ ny v hạt muối đ chưa tan
Cười với nắng một ngy sao chng thế
Nay ma đng mai ma hạ buồn chăng

Đếm tc bạc tuổi đời chưa đủ
Bụi đường di gt mỏi đi quanh
Giờ ng lại bốn vch tường ủ rũ
Suối nguồn xa ngược nước xui ngnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]