Tu Phước Ở Miệng - HT Thch Thanh Từ


Posted by ... ..163..114.56 on May 06, 2014 at 10:43:26:

TU PHƯỚC Ở MIỆNG PHẢI TẬP BỐN ĐIỀU SAU

a) Ni Chn Thật: Ni chn thật để đem lại niềm vui an ổn cho người. Bất cứ ở trường hợp no, chng ta cũng cố gắng ni ln những lẽ thật, cho nn pht ngn lc no cũng hợp với sự thật. Chn thật l nguồn gốc tin yu nhau, do đ mọi sự mến thương được bền bỉ.

b ) Ni Đng L: Ni đng l để gip mọi người nhận được lẽ chnh. Trong cuộc sống phức tạp ny khiến mọi người kh tm được con đường chnh. Cho nn chng ta phải cố gắng ni ra lời đng l, hầu lm sng tỏ mọi chỗ ngờ vực của người. Sống đng, ni đng, thật l sự hi hữu trong cuộc đời hỗn loạn hiện nay. Chng ta mi tn trọng cu "mặc người phi php, chng ta vẫn giữ đng php"

c ) Ni Ha Thuận: Ni ha thuận để đem lại tnh đon kết cho mọi người. Tất cả việc lm phn ly chia rẽ đều l tạo nn thống khổ cho con người. Chng ta đ khng lm thế, m lun lun dng lời ha thuận để hn gắn lại những mối tnh đ dạn nứt. Ngn ngữ chng ta pht ra đều đem lại tnh thương gắn b cho mọi người. Thấy đu c sự rạn nứt, c mầm tan r, chng ta đều nỗ lực dng lời ha thuận l chất keo hn gắn lại. Tận dụng ngn ngữ mnh để đem lại tnh đon kết an vui cho nhn loại.

c ) Ni Nh Nhặn: Ni nh nhặn để đem lại sự n ha vui vẻ cho mọi người. Mọi sự căm phẫn, bực tức đều lm cho người đau khổ. Chng ta tập ni nh nhặn l lm dịu mọi sự bực dọc của người. Lời ni nh nhặn khiến người dễ mến v vui vẻ Trọn đời chng ta đem lại sự an vui cho chng sanh, khng c l do no lại dng lời th c. Chng ta phải thực hiện lời nh nhặn mi mi với mọi người .
( HT Thch Thanh Từ )
NAM M BỔN SƯ THCH CA MU NI PHẬTFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]