Giọt lệ Di Đ


Posted by trove ..98..19.27 on Aug 22, 2014 at 11:31:49:

Đời hạnh phc nhn gian l kht vọng
m trầm tư đắm đuối giữa sng m
tm cuống qut lạc vo trong mộng ảo
nn lang thang qun mất lối quay về

ta sinh vo thời mạt
l một g phm phu
em hiện thn Bồ Tt
nhưng chưa dy cng tu

Xưa Anan thot nạn Ma Đăng Gi
Ch Lăng Nghim cứu được Anan ra
nay m trẻ (2) bảo g em nghe nấy
nghiệp trng trng hiện kiếp gnh sao qua ?

Phật đi vắng,
cn người trần mắt thịt
th mong g gặp gỡ hội Long Hoa
Bụt Di Đ (1)
khng cn thing như trước!
đường quay về Cực Lạc cng thm xa!


(1) Bụt Di Đ = Mẹ hiền
Dựa theo lời v:
"Mẹ l Di Đ Cha l Thch Ca"
(2) m trẻ = bồ nh
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]