1/2 no ?


Posted by Trove ..98..19.27 on Aug 28, 2014 at 08:31:53:

Khi chưa biết đ biết vng
đi tm phn nửa lại cng khng ra
một hm nhn lại chnh ta
r rng mặt mẹt chẳng xa t noFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]