Re: THIỀN NGÔN


Posted by Trove ..98..19.27 on Sep 02, 2014 at 06:47:02:

In Reply to: THIỀN NGÔN posted by on Jul 24, 2014 at 11:17:06:


Sức mạnh của trẻ thơ không là tiếng khóc mà đó là sự yếu đuối, nhưng dễ thương là sức mạnh cuốn hút của trẻ thơ .
Phẫn nộ là bộc lộ sự yếu đuối của đàn bà, nết na đức hạnh và đằm thắm mới chính là sức mạnh của đàn bà vậy .
Sức mạnh của vua chúa không là quyền uy mà là sự yêu đuối và ḷng lo sợ,
ḷng thương yêu con dân như một đấng Minh Quân mới là sức mạnh thật sự .
Kẻ trộm hoàn toàn không có sức mạnh, nếu mạnh đă không làm kẻ trộm .
Kẻ trộm yếu hèn và lét lút lấy trộm v́ không được cho phép lấy, một khi mượn vũ khí th́ thành ra kẻ cướp ngu ngốc .
Sức mạnh của bậc hiền trí và Sa môn không phải là cảm hóa hay nhẫn nhục mà là sống tùy thuận với chân lư .
C̣n kẻ đa văn chẳng luận mạnh hay yếu mà là bản chất của lắm nhời :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]