BƯỚC CHÂN CÙNG TỬ


Posted by ..23..37.46 on Nov 05, 2014 at 14:29:09:

BƯỚC CHÂN CÙNG TỬ

DIỆU TRÂN


Nắng đă lên cao khi gă tới ven sông. Dọc theo con nước, hàng phượng tím rũ bóng êm đềm, thả rơi trong gió những cánh hoa tím nhạt, điểm lấm tấm trên viền cỏ xanh. Trời trong vắt, chan ḥa nắng vàng và lăng đăng mây xanh.

Gă nh́n quanh, t́m bóng con đ̣. Nhưng gịng sông vắng lặng. Gă đă thấy những bậc đá dẫn xuống bến. Đă có bến, thế nào cũng có đ̣. Gă suy luận như vậy, và an tâm tháo túi vải trên vai, t́m một chỗ bằng phẳng dưới gốc phượng, ngă lưng, lim dim mắt chờ đ̣.

Trong ngầy ngật nửa mơ nửa tỉnh, gă như nghe thấy tiếng sáo diều vi vút thả gió trên bờ đê xưa. Chẳng phải chỉ diều bay mà gió cũng bay. Gió thả diều hay diều thả gió? Không có gió, diều chẳng thể bay, nhưng không có diều, ai thấy được mênh mang gió nổi?

Ừ, không có diều, ai thấy được mênh mang gió nổi? Không khát cháy, sao cảm nhận được tột cùng ngọt mát của suối reo? Không khổ đau, liệu có biết thế nào là hạnh phúc?

À, điều này th́ có vẻ ngược lại với vị thái tử con vua Tịnh Phạn của gịng họ Thích Ca. Hơn hai ngàn sáu trăm năm trước, thái tử sống trong cung vàng điện ngọc, tràn đầy hạnh phúc trong sự bảo vệ, yêu thương của hoàng gia mà lại nh́n thấy khổ đau của muôn loài. Nh́n thấy rồi, thái tử buông bỏ hết hạnh phúc đang có, quyết đi t́m ra nguyên nhân sự khổ đau mà cứu khổ.

Quả là bậc xuất thần!

Từ thuở đó đến nay, ánh sáng Đạo Giác Ngộ không ngừng t́m bóng tối để soi tỏ đường đi. “Khắp đại địa mười phương ba cơi, cắm một cây kim nào xuống cũng chạm tới xương thịt Như-Lai”.

Mỗi lần nhớ tới lời xác quyết đại từ đại bi này, từng nét chữ thầm lặng như đều chậm răi chuyển thành âm thanh, lan tỏa nhẹ nhàng vào không gian bao la như tiếng ngân rất mực kỳ diệu của đại hồng chung trên lầu Tàng-kinh-các.

Gă đă từng nương âm thanh này mà đi. Gă lần ṃ, đi như người mù, mà cây gậy dẫn đường là bất cứ cuốn Kinh, Luật, Luận nào vớ được. Gă đọc say mê, suy luận bằng sự vô minh của phàm phu và tệ hại, là thực hành theo những suy luận đó. Gă biết làm sao hơn khi từng lê gót hết nơi này đến nơi kia mà chẳng thấy bản tâm. Lời nói của Vị Lạt Ma tối cao thường an ủi gă: “Trên đường tầm sư học đạo, có khi phải từ mười đến mười lăm năm tṛ mới thấy vị thầy ḿnh đang theo học có là minh-sư hay không”.

Trời hỡi! làm sao tṛ giữ vững ư chí qua thời gian đằng đẵng đó nếu chẳng may thất vọng? Trong bóng tối vô minh, gă đă từng t́m đến ngôi chùa bỏ hoang trên núi, điên rồ thách thức sự u tịch hoang vu. Trong nhiều đêm, gă đă từng đổ mồ hôi hột khi dồn toàn lực, toàn trí, bám chặt vào công án “KHÔNG”. Ôi, cái chữ “Không” này chẳng không chút nào. Nó là cửa ải thập phần gian nan của giáo lư tối thượng mà lại luôn mang vẻ lửng lơ, bỡn cợt. Chẳng thế mà một thiền-sư đă ví công án KHÔNG như ḥn sắt nóng, đỏ rực ngang cuống họng thiền-sinh. Phải dũng mănh vận dụng đủ 360 cái xương và 84,000 lỗ chân lông trong thân thể mà chiến đấu với nó để, hoặc nuốt được nó, thoát qua cửa ải, hoặc bị nó đốt cháy.

Trong nhiều đêm, gă đă bị đốt cháy… Một đêm, với thương tích tả tơi, gă chợt nhớ lời dạy của Đức Thế Tôn với Tỳ-kheo Thera. Trong tăng đoàn, thầy Thera thường né tránh đám đông và chỉ thích vào rừng sâu tu tập một ḿnh. Khi biết thế, Đức Thế Tôn đă dạy: “Này các vị khất sỹ, này thầy Thera, người biết sống một ḿnh không phải là người xa lánh đám đông mà là người giữ được chánh niệm, biết sống với giây phút hiện tại giữa đám đông, nhận biết mọi sự vật xung quanh một cách rơ ràng, sâu sắc mà không bị những sự vật đó chi phối. Người biết sống một ḿnh là người biết an trú trong từng hơi thở hiện tại, không quay t́m quá khứ, không đuổi bắt tương lai. Người như thế, dù sống giữa đám đông vẫn là người sống một ḿnh với bản tâm thinh lặng”.

Gă đă mang lời dạy này, đeo túi vải lên vai, rời núi đồi mà xuống đồng bằng. Nơi đây, gă lại tuân lời Đức Thế Tôn đă dạy La Hầu La: “Con hăy học hạnh của đất. Dù người ta có dẫm đạp, đổ văi lên đất những thứ bẩn nhơ hôi hám hay trải hương hoa thơm tho tinh sạch, đất cũng an nhiên không giận, chẳng mừng. Học được như thế, con sẽ không c̣n bị mọi cảm thọ bám vào. Biết nh́n cảm thọ như đối tượng bị nh́n, thay v́ đồng hóa ḿnh với cảm thọ, con sẽ luôn thanh thản an nhiên trước mọi sự”.

Dù cố gắng thế nào, gă vẫn mơ hồ thấy nỗi khổ đau như những con vi trùng cực độc, cực nhỏ, âm thầm rút rỉa từng tế bào. Nếu cứ thế này, không bao lâu, gă sẽ chết như sâu mọt. Gă khóc cho sự bất hạnh của kẻ cùng tử trong Kinh Pháp Hoa, có gia tài trước mắt mà không nhận được Cha ḿnh.


Gịng sông lênh láng nắng vàng vừa soi bóng con đ̣. Lạ thay, cùng với tiếng mái chèo khua nước mỗi lúc mỗi gần, gă chợt nghe thấy tiếng chuông ngân. Gă nh́n quanh. Thành phố Biển Dài im trong trưa hè. Tiếng chuông từ đâu vậy?

Con đ̣ khẽ khàng cặp bến…

Tiếng chuông tha thiết hơn…

Gă đứng bật dậy…

Một vài người đang xuống đ̣…

Tiếng chuông ngân dài lời ru của MẸ.

Gă nh́n ông lăo lái đ̣. Rồi không chần chừ, gă quay vào thành phố, cứ nương theo tiếng chuông mà đi… Đi măi... Tiếng chuông mỗi lúc mỗi rơ ….. Đây rồi.

Một vị sư trẻ đang điểm từng tiếng chuông sau mỗi lần trang nghiêm xướng hồng danh một đức Phật. Và đoàn Phật-tử áo lam khoan thai, kính cẩn đồng quỳ xuống, lạy một lạy. Sau tiếng khánh, tất cả thầy tṛ lại thong thả đứng lên. Thầy lại xướng một hồng danh, đánh một tiếng chuông, Phật-tử cùng trang nghiêm xưng tụng hồng danh và lại cùng quỳ xuống, lạy một lạy. Đạo tràng cực kỳ linh động trong động tác và âm thanh thập phần tôn kính.

Gă đứng như tượng đá trước cửa chánh điện. Gă không ư thức đă đứng như thế bao lâu, đă tụt giầy, ḅ vào đạo tràng lúc nào. Gă cũng không biết ai đă mang cho gă một cuốn “Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp LƯƠNG HOÀNG SÁM”, đặt trên kệ gỗ nhỏ ngay ngắn trước mặt gă, sau khi đă thân ái mở trang đang tụng lạy.

Và gă nghe rơ tiếng ḿnh tụng, ḥa với đại chúng: “Tất cả chúng sanh từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, mê muội măi măi, vô minh che lấp, nước ái nhận ch́m, nên khởi ra ba độc-căn, khởi ra bốn điên đảo. Từ ba độc-căn ấy sanh ra mười phiền năo. Y nơi thân-kiến khởi ra ngũ-kiến. Y nơi ngũ-kiến khởi ra sáu mươi hai kiến. Y nơi thân, khẩu, ư khởi ra mười hạnh ác. Lại y nơi sáu căn tham đắm sáu trần, hơn nữa là mở rộng cửa ác cho tám vạn bốn ngàn trần lao xâm nhập. Trong khoảng một niệm, mở cửa cho tám vạn bốn ngàn trần lao, huống nữa là trong khoảng một ngày, một tháng, một năm, chung thân lịch kiếp th́ đă khởi ra biết bao tội ác, vô lượng vô biên oán thù theo nhau không bao giờ cùng tận.

Nguyện xin Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, rũ ḷng từ-bi thâu nhiếp chúng con, đem sức đại trí huệ, sức hàng phục tứ ma, sức diệt trừ phiền năo, sức giải oan kết độ thoát chúng sanh, sức giải thoát địa ngục, tế độ ngạ quỷ, cứu vớt súc sanh, sức nhiếp hóa a-tu-la, sức nhiếp thọ nhơn đạo cùng sức vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô tận trí huệ, nhờ những sức lực ấy khiến các chúng sanh có oán thù trong bốn loài, sáu đường, đồng đến đạo tràng, thọ lănh sự sám hối của chúng con hôm nay …”(*)

Toàn thân gă rung động khi tụng những câu này. Kính lạy Đức Thế Tôn! Đây có phải là “sự cảm thông không thể nghĩ bàn” của “Mười phương Phật-bảo hào quang sáng ngời”? Có phải những khổ đau cùng cực trong ḷng gă, ở phút giây chí thành đă bắt được tần số với đạo tràng đang tụng lạy bộ sám pháp Lương Hoàng Sám hôm nay? Gă tin rằng, chính bao tấm ḷng trong đạo tràng này đă gọi gă qua âm thanh mơ hồ gă nghe được khi chờ đ̣ sang sông.

Muôn tỷ người trong thiên hạ, sao có những người vừa nh́n thấy nhau là thấy ngay duyên nợ? Thế nhân thường gọi đây là tiếng sét. Tiếng sét với duyên nợ thế nhân hay tiếng chuông với duyên lành đạo pháp có khác nhau không?

Có lẽ khác. Và khác nhiều. Duyên nợ để tiếp tục vay, trả, lăn trôi trong luân hồi.

Duyên lành để sám hối, diệt trừ nghiệp chướng, đem tâm thanh tịnh cúng dường Tam Bảo, đoạn dứt luân hồi. Cảm nhận như thế, gă bỗng thấy tay chân, ḿnh mẩy nhẹ như tơ, khi cùng đại chúng, theo sự hướng dẫn của vị sư trẻ mà cung kính lễ lạy từng hồng danh:

“Đại chúng cùng nhau chí tâm đảnh lễ quy-y đấng Đại Từ Bi Phụ của cả thế gian:

Nam Mô Di-Lặc Phật

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Nguyệt Diện Phật

Nam Mô Bảo Đăng Phật

…………………………..

Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”(*)

Đại chúng trong đạo tràng có đủ nam phụ lăo ấu, đều nhất loạt tụng, lạy an nhiên tự tại như không hề biết mệt. Cuốn sám pháp Lương Hoàng Sám dày gần bảy trăm trang, tràn ngập lời tụng chí thành thiết tha, không chỉ sám hối cho bản thân ḿnh, quyến thuộc ḿnh mà sám hối cho muôn người, muôn loài, tỷ mỷ phân minh từng ba đường, sáu cơi. Sau mỗi đoạn thỉnh cầu, phát nguyện, lại lễ lạy xin Chư Phật, Chư Bồ Tát chứng minh. Trọn cuốn, hơn một ngàn sáu trăm hồng danh mà đại chúng tuần tự sụp lạy không sót một vị.

Giờ nghỉ trưa thọ trai, gă được lăo ông ngồi gần cho biết, hôm nay là ngày cuối trong sáu ngày tụng lạy liên tục đủ ba bộ. Gă nhẩm tính, rồi sửng sốt: - Ba bộ? Nghĩa là sáu ngày liên tiếp đă tụng hơn hai ngàn trang và lạy gần năm ngàn lạy?

Lăo ông cười hiền ḥa, như điều gă sửng sốt chẳng có ǵ đáng sửng sốt: -Thưa vâng. Đại chúng được tụng Lương Hoàng Sám lần này là do duyên lành bất ngờ. Số là, có một nữ Phật tử từng thưa với Thượng Tọa trụ tŕ, khi nào có cơ hội, xin mở giới đàn đại-sám-hối để thính chúng được gieo duyên với sự mầu nhiệm đă xảy ra thời vua Lương Vơ Đế bên Tàu. Hoàng Hậu Hy-Thị được nhà vua yêu quư nhất lại không phải là người hiền đức nên sau khi thác, phải đọa vào kiếp rắn măng-xà. Bà hiện về than khóc, xin Vua cứu giúp.

Nhà vua đă cung thỉnh vị đạo cao đức trọng thời đó là Ḥa Thượng Chí Công, triệu tập các danh tăng, cùng soạn ra sám-pháp này. Mỗi lời, mỗi ḍng đều như xuất phát tự đáy ḷng thành tâm sám hối nên khi nhà vua và quần thần, quyến thuộc tụng lạy mới đến nửa cuốn đă ngửi mùi hương lạ. Và rồi, phảng phất trên hư không là bóng h́nh diễm lệ của hoàng-hậu Hy-Thị đến tạ ơn Vua và Chư Tôn Đức, v́ nhờ những lời sám hối khẩn thiết mà bà đă được giải thoát, sanh lên cung trời Đao-Lợi.

Lời thỉnh cầu của người nữ Phật-tử đó, tưởng c̣n phải chờ lâu lắm. Nào ngờ, sau những ngày An Cư Kiết Hạ, quư Thầy trong chùa theo Thượng Tọa trụ tŕ lên đường hành hương th́ Đại-đức Thường Tịnh nhớ tới lời thỉnh nguyện, đă t́nh nguyện ở lại “giữ chùa”, nhưng chính là để biến ước mơ của đại chúng thành sự thật.

Tụng lạy trọn cuốn phải hai ngày liền, mỗi ngày tám tiếng mới hoàn tất. Thế nhưng, “hữu xạ tự nhiên hương”, ngày nào cũng có người tất tả chạy đến than thở: - Chúng con không biết kịp, lỡ mất nửa cuốn rồi!

Đại-đức đă từ bi an ủi rằng: - Chưa mất đâu. Chúng ta sẽ tụng lại từ đầu.

Đó chính là cơ duyên mà đại chúng được tụng lạy sám pháp Lương Hoàng Sám liên tiếp tới ba lần.

Buổi chiều kết thúc sáu ngày tụng lạy, gă được Đại-đức tặng một bộ Lương Hoàng Sám. Gă cúi rạp đầu, kính cẩn nhận, rồi bái biệt ra đi.

Đi đâu? Gă chợt nhớ là gă đang ở bên sông, chờ đ̣. Theo hương gió, gă đi lần về bờ sông. Người và cảnh khác lạ, không như khi gă nương tiếng chuông, về chùa. Rồi gă lại nhận ra, không phải người và cảnh khác lạ mà h́nh như chính gă đang khác lạ. Gă vừa thấy suốt được sự vô minh, ngạo mạn đă làm uổng phí bao tháng ngày lang thang.

Gă là ǵ mà mơ tưởng “Trực chỉ chơn tâm, kiến tánh thành Phật” khi tọa thiền, tham công án? Gă là ǵ mà dám tự nhủ “Kiếp này, chỉ kiếp này nữa thôi phải dứt sanh tử luân hồi” khi tụng kinh niệm Phật? Gă là ǵ mà sau mỗi thời kinh, quỳ đọc dăm câu sám hối đơn sơ: “Đệ tử lâu đời lâu kiếp, tham giận si mê, kiêu căng lầm lạc, nay nhờ ơn Phật, biết sự lỗi lầm …” đă tưởng là dọn tâm thanh tịnh?

Hơn bao giờ hết, gă hiểu rơ hơn hai chữ “Tàm và Quư” trong môn Duy Thức Học. Đó là ḷng biết hổ thẹn với ḿnh và với người. Tội lỗi thế gian tinh vi chằng chịt, cố t́nh lẫn vô t́nh, sám hối cả đời chưa hết. Chưa sám hối hết, đừng mong chỉ c̣n đời này sẽ dứt luân hồi, mà phải nguyện xin đới-nghiệp-văng-sanh.

“Con thành tâm phát nguyện xin được về cơi Phật. Nếu c̣n bao nhiêu nghiệp chưa trả hết, xin cho con được mang theo lên cơi báu để ở nơi thanh tịnh, đẹp đẽ, nhiệm mầu đó con đem hết thân, tâm, ư này mà tu tiếp. Ngưỡng xin Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ cho con”. Bên bờ sông cũ, gă lầm thầm tự nguyện như thế.

Nắng đă nhạt. Con đ̣ lại hiện ra trên gịng sông êm mát. Gă bật cười, liên tưởng đến nhân vật Tất Đạt trong tác phẩm nổi tiếng “Câu Chuyện Gịng Sông” của văn hào Hermann Hesse. Gần hết cuộc đời thanh xuân, Tất Đạt đă lang thang đi t́m chính ḿnh, đến khi nếm đủ phong sương mới gặp được Vệ Sử, ông lăo lái đ̣ tự tiền kiếp, khai ngộ cho.

Bất giác, gă buột miệng gọi to: -Vệ Sử!

Ông lái vừa buộc giây neo, vừa ngơ ngác nh́n gă.

Gă lại hỏi: -Không qua sông ư?

Tiếng đáp cộc lốc: -Không. Mai.

Cột xong con đ̣, lăo lên bờ, lững thững đi vào thành phố.

Gă cũng lững thững đi vào thành phố, nhưng khác hướng. Vừa đi, gă vừa nghĩ “ Mai? Sao lại mai? Hôm trước đă qua, ngày mai chưa tới. Phải hôm nay. Phải hôm nay và ngay bây giờ chứ”.

Hơi thở.

Hôm nay.

Bây giờ.

Hơi thở.

Hôm nay.

Bây giờ.

Gă thở đều, bước đều, trong chánh niệm như thế, ḷng thư thái, an nhiên. Không định hướng mà khi dừng bước th́ đă thấy mái cong của ngôi chùa. Đó chính là đạo tràng gă vừa được khai tâm sám hối.

Không xuống đ̣ mà gă ngỡ như đă qua sông!
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]