[thơ] Nếu Yu L Nghĩa Sống


Posted by ..75..131.141 on Apr 02, 2015 at 11:10:31:

NẾU YU L NGHĨA SỐNG

Hy cứ yu, nếu yu l lẽ sống
Nhưng chớ nhầm dục vọng với tnh yu,
My rủ gi bay qua trời cao rộng
Chẳng tri nhau nn tự tại rất nhiều..

Nếu biết yu tri tim bừng lửa sng
Xt thương người trong khổ nạn, gầy hao
V lắm lc đời như dng sng cạn
C tnh yu, lai lng giọt mưa tro.

- Em hy đến bn ti đừng e ngại
Đa sen hồng ny ưu i gửi trao,
Đời du sỹ ti chn trần, o vải
Ti đong đầy nhật, nguyệt với trăng sao..

Em c biết, tnh yu mầu nhiệm lắm!
Nếu bn tay quen nắm, biết bung ra
Cứ thầm lặng, yu đu cần vội v
Giữa mun loi thấy lại bng hnh ta..

Đừng đuổi bắt những cuộc tnh du bể
Bao kiếp rồi suối lệ đ trng dương
Ngồi yn nh, cng pht lời hải thệ
Thắp đn tm cho rạng nẻo v thường..

Hy cứ sống, yu với lng biển rộng
Nắng mai ngời.. bừng giấc mộng, thnh thang..

Thch Tnh Tuệ

Mumbai - South India Oct 2014Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]