7 BÀI HỌC CỦA ĐỨC DALAILAMA


Posted by ..108..198.164 on Jul 25, 2015 at 20:04:07:

7 BÀI HỌC CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Đầu tiên học “nhận lỗi ḿnh”
Chúng sinh thường chẳng có thành thật đâu
Cho rằng ḿnh đúng trước sau
Lỗi lầm nếu có đổ mau cho người
Khi ta chối lỗi, than ôi!
Chính là lỗi lớn nhất đời của ta!

****

Thứ hai phải học “nhu ḥa”
Răng thời rất cứng, lưỡi ta rất mềm
Cuối đời răng sẽ rụng liền
Trong khi lưỡi vẫn c̣n nguyên cơ mà
Nên cần mềm mỏng nhu ḥa
Đường tu tiến bộ! Đời ta lâu dài!

*****

Thứ ba học “nhẫn nhục” hoài
Nhẫn thời sóng lặng, trùng khơi yên b́nh
Đồng thời vạn sự an lành
Nhẫn là dùng trí tuệ ḿnh mà thôi
Để mà hóa giải việc đời
Chuyện to thành nhỏ, nhỏ thời thành không!

****

Thứ tư học “thấu hiểu” luôn
Khi ta hiểu rơ ngọn nguồn đầu đuôi
Sai lầm sẽ chẳng mắc rồi
Sẽ mau thông cảm, hết lời thị phi
Nghi ngờ, tranh chấp tiêu đi
Kề vai, chung sức thực thi ḥa b́nh!

*****

Thứ năm “buông bỏ” cho nhanh
Cuộc đời như một túi hành trang thôi
Lúc cần th́ vác trên người
Không cần th́ đặt xuống nơi bên lề
Đừng nên cố vác nặng nề
Đời người có hạn, có ǵ dài lâu
Buông xong, tự tại biết bao
Ḥa cùng nhân thế ai nào trách chê!

*****

Sáu là học “cảm động” đi
Với tâm Bồ tát, Bồ đề thương yêu
Vui v́ ưu điểm người nêu
Buồn khi người gặp phải điều không may
Cơi ḷng rung động đẹp thay
Dạt dào t́nh cảm, tràn đầy từ tâm!

****

Bảy là phải học “sinh tồn”
Giữ cho mạnh khoẻ măi luôn thân ḿnh
Bản thân được lợi đă đành
Khiến cho bè bạn, gia đ́nh yên tâm
Giữ cho thân thể trường tồn
Cũng là hiếu với người thân của ḿnh!

( Tâm Minh Ngô Tằng Giao)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]