Qu Cảnh Trần Gian


Posted by ..108..198.164 on Aug 02, 2015 at 16:59:14:

Qu Cảnh Trần Gian
Thi'ch Ta'nh Tue.


Qu cảnh trần gian lạc bến tnh

Tnh vui phơi phới buổi bnh minh

Thuyền lng thả nổi khng người li

Đu ngờ, tri dạt chốn điu linh...


Gh cảnh giu sang mượn tiếng cười

Vẳng sau cnh cửa lắm than i,

Nghe nơi hạnh phc đi dng lệ

Người sống bn người vẫn lẻ loi!


Đến chốn kịch trường mua cht vui

Mơ cht danh thơm sống ở đời

Gặp bao "con mắt hnh vin đạn''

Đố kỵ, hờn ghen... khiến r rời...


Chiều ngang qua phố trt nỗi buồn

Ly đầy, ly cạn... lại buồn hơn!

Ai biết trần gian l qun trọ

Ai lấp cho đầy nỗi... trống trơn?


Qu cảnh nhn gian mượn o người

Mặc vo ngộ nhận o l ti,

"o vũ cơ hn" hay gấm lụa

Hẳn mốt mai về, trả lại thi!


Qu cảnh trần gian mỏi gt chn

Khc, cười, vinh, nhục điệu xoay vần.

Thi về, giả biệt đời sn khấu

Mỉm cười bước nhẹ dưới hin trăng.
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]