T́nh thiên thu


Posted by Phù Vân ..24..241.27 on Aug 04, 2015 at 22:19:18:

Có những bài thơ anh vẫn đọc
biết niềm riêng chưa xẻ đă thành đôi
những cơn đau thể xác dẫu tinh khôi
mà giẫy chết của hồn th́ bất tận

Đau thể xác từng cơn về kề cận
rồi ra đi như những áng mây qua
nhưng vô t́nh của một thoáng âm ba (1)
đă ghi lại thành vết thương trường cửu

Ta chưa viết thơ, t́nh c̣n hiện hữu
rồi cơn đau vạn kiếp bước ra chào
lư (2) đă hiểu, c̣n sự (3): khổ thế nào ?
nên anh nguyện ngàn đời không yêu ai nữa

chiếc lá t́nh ngàn Thu không mục rữa
th́ lời anh đâu phải chuyện t́nh cờ

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]