G Mi .....


Posted by Bờm ..98..19.84 on Aug 13, 2015 at 14:33:09:

ha ha ha
Tớ nghĩ đằng kia G Mi đ gặp được 1 chng "vai năm tất rộng
thn mười thước cao" rồi m cầm sang thuyền chng đ m ma ht
rong chơi cho tha 1 đời trai ti găi sắc rồi !

Tiếc l vai tớ chỉ c 3 tất rộng m thn lại chỉ 5 thước cao
m lại xấu số nn mặt my đầy hầm hố c nhn
nn đằng kia G Mi chả thm nhn nhi g tới d !

Ối ối G Mi ơi l con G Mi Dầu ơi - Anh nhớ em như nhớ từng vin đ cuội rơi vo lng biển khơi h !

Đng l :
"Tnh ngỡ đ qun đi như lng cố lạnh lng
Người ngỡ đ xa xăm bỗng về qu thnh thang
i o xưa lồng lộng đ x dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xa một ngy đu hiu

Tnh ngỡ đ phi pha
nhưng tnh vẫn cn đầy
Người ngỡ đ đi xa
nhưng người vẫn quanh đy
Những bước chn mềm mại
đ đi vo đời người
Như từng vin đ cuội
rớt vo lng biển khơi !"

Ối ối ớ ngọng lun ! ha h hahaFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]