Đừng Xô Nhau Giữa Chiêm Bao


Posted by ..108..198.164 on Mar 11, 2016 at 16:06:15:

Có lần tôi được nghe một bài hát của Trịnh Công Sơn với những ư lạ, “Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu? Biển sóng đừng xô ta, ta xô biển lại sóng nằm đau!” Ông viết bài đó do cảm hứng khi nghe tụng câu kinh Bát Nhă “Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha.”

Ông giải thích ư ḿnh, “Tuy là do cảm hứng bắt nguồn từ câu kinh, nhưng nó không nương tựa ǵ câu kinh cả. Tôi muốn nói, sống trong cuộc đời, ta đừng nuôi thù hận, đừng có ác ư trong cuộc t́nh. Đừng để trong t́nh thương có bóng dáng thù địch, của ḷng sân hận. Sóng xô ta, ta xô lại sóng. Biết bao giờ mới đến được bờ bên kia của tịch lặng, của b́nh an!”

Ông nói về những cuộc t́nh, mà cuộc đời cũng thế, bạn có nghĩ vậy không? V́ cuộc đời cũng được làm bằng những mối liên hệ giữa ta với người chung quanh. Mà nếu mỗi lần “sóng xô ta” rồi “ta xô lại sóng”, th́ biết bao giờ biển khổ này mới được lặng yên, phải không bạn!

Tôi nghĩ sự tu học trước hết là để đem lại cho ta một tấm ḷng. Một tấm ḷng rộng lớn, không nhỏ nhen, không nghi kỵ, không xô đẩy nhau. Một tấm ḷng không cô lập, không cố chấp. Với tấm ḷng rộng mở ấy, chúng ta có thể chuyển hóa được những khổ đau cho nhau.

Đêm nay trăng sáng yên ngoài cửa sổ. Trong căn pḥng viết nhỏ của tôi có một vùng ánh sáng nhỏ tĩnh lặng. Trên bàn viết, tôi có chép lại một bài thơ của bác Ngọc Quế in trong tập sách bác gởi tặng nhà hôm nào,

Ngàn năm,
Giọt nước có buồn không
Sao vẫn long lanh
Dưới ánh hồng
Trên cánh sen vàng
Ai biết được
Ngàn năm
Giọt nước có buồn không.

Đêm đă khuya. Tôi thổi tắt ngọn nến trên bàn. Một làn khói tỏa nhẹ dưới ánh trăng xanh.

(Trích trong “Lời Kinh Xưa Buổi Sáng Này”)

NGUYỄN DUY NHIÊNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]