Thanh tịnh


Posted by Oceaneer ..107..213.208 on Jun 17, 2016 at 00:06:55:

Cớ sự để tôi viết ít hàng về thanh tịnh thân:
"
Q: sống thế nào là đúng nghĩa ?
--
HA nghỉ là khi nào ḿnh sống mà THÂN KHẨU Ư đuọc THANH TỊNH

Khó có ai sống đuọc vậy dù là 1 ngày


tvb tâm khẩu ư thanh tịnh hoài chứ ǵ HA
Thiệt "
--

Thường th́ con người ta biết khôn ngoan và chịu khó xây dựng một địa vị, một tài sản,... để chu toàn cho tương lai rồi tự cho là đúng lắm, kiện toàn lắm thay; Nhưng ngài Lạt Ma Tây Tạng báo động rằng nhân loại hầu hết sống như thế lại là những lề lối sống chưa hẳn là đúng .
Hẳn ngài đă có chủ trương sống đúng là sống làm sao ? Cho nên trước hết chúng ta t́m xem sống đúng nghĩa là sống như thế nào ?

HA cho rằng sống mà THÂN KHẨU Ư đuọc THANH TỊNH là sống đúng nghĩa .
Anh tvb th́ cảm quyết rằng chính anh đă và đang thực hành THÂN KHẨU Ư đuọc THANH TỊNH qua câu cảm đoan xanh rời :"tvb tâm khẩu ư thanh tịnh hoài chứ ǵ HA
Thiệt"
--
Thành thử ra tôi nghĩ ǵ viết ra cái đấy, các bạn đọc tùy nghi :)
Những ai cho rằng sống bằng thân khẩu ư thanh tịnh là sống đúng nghĩa th́ xin cùng tôi đi du lịch vào cái đề tài này :)

Trước hết tôi ngắt mỗi chữ thân ra để nghiên cứu cho chuyên sâu, th́ thân là ǵ nào ?

Thân có nhiều nghĩa lắm, xin chỉ nói hai nghĩa thôi:
1) Thân con người có đầu ḿnh và tay chân
2) Các cụ thường khuyên con cháu nhà:"Con phải biết tự lo thân"


Với nghĩa 1) th́ thân ấy có bao giờ thanh tịnh không ?
Sáng ra mở mắt thức dậy, mở mồm ra ngáp mà ai vô phúc đưa mũi ngay nơi mơm ngáp là xỉu ngay!
Đi vệ sinh thường thức như đái ị mà không nhấn nút là nhà cầu phải được niêm phong và khử mùi trước khi người khác xử dụng!
Nếu thân thanh tịnh th́ các hăng chế tạo các sản phẩm khử mùi phải xập tiệm ngay!

Cho nên thân 1) không bao giờ thanh tịnh nếu thanh tịnh là không ô uế .
Như thế thân của cụ Lạt Ma có thanh tịnh chưa ? Cụ làm ǵ để thanh tịnh cái thân già của cụ ? Ai biết xin vén màn bí mật để cùng nhau học và thực hành nhé
Thân 2) không có nghĩa thân đó là thân thể mà thôi, nhưng thân thế kia lại được trao phó cho cái package là phải lao vào đời để lập thân, nuôi thân (nghĩa là bảo vệ cho sự sống c̣n của thân mạng bằng nhiều cách mà xă hội đă thiết lập sẵn như các ngành nghề: Coolie, bác sĩ, kỹ sư, viết 3D như cáo, cho mướn lều lều như bi,...
C̣n như không biết lập thân th́ chỉ có cách là đi ăn mày!
Túm lại,
Thân 1) không mong thanh tịnh v́ đă mang thân làm người th́ phải uế trược chứ nghĩ thân 1) thanh tịnh là tửng nặng nề dấm!
Thân 2) cho rằng "đói cho sạch, rách cho thơm" th́ đó là thanh tịnh - Nghĩa là lập thân phải sống một đời sống dựa trên nền tảng đạo đức, ngoài ra là kém thanh tinh. là dơ bẩn
Sau khi nói rông dài về thân 1) vo^ thuà 2),
tôi trở lại chủ đề:"Thân thanh tịnh"
Nếu có được th́ thân đó chắc chắn không phải là cái thân 1) do cơm gạo bồi dưỡng hằng ngày .
Thân 2) th́ có được thanh bần liêm khiết khi suốt đời sống theo quy củ:"áo rách phải giữ lấy lề", thanh nhưng chưa được gọi là thanh tịnh .
C̣n mang thân người th́ giỏi nhất là làm một người có đức độ .

C̣n thân thanh tịnh một cách bất khả tư ngh́ là "Pháp thân tỳ lô giá na", vượt ra ngoài cái thân của h́nh tướng .
Như vậy ai có "pháp thân tỳ lô giá na" th́ người ấy có thân thanh tịnh :)
Mà chiếu theo lời Phật dạy "Vạn pháp đều có chung một thể tánh thanh tịnh tự vô thủy và sẽ vô chung" (nghĩa là tất cả chúng sinh trong muôn loài đều có thể tánh thanh tịnh)
Vấn đề mà các vị Thầy muốn khai thị là người tỉnh ngộ sống với thể tánh thanh tịnh ấy, người mê th́ chưa!
Cho nên ông cụ Lạt Ma mới chia xẻ mời mọc tha nhân trở về sống với thể tánh thanh tịnh vốn có :"Nhân loại, v́ kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe. V́ cứu sức khơe mà hy sinh tiền tài. Sau đó, v́ lo tương lai nên hy sinh hiện tại. Cứ như vậy mà không cách nào sống cho hiện tại. Khi c̣n bon chen, họ quên rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Đến khi sắp chết, mới thấy ra ḿnh chưa từng một lần sống cho đúng nghĩa."

Để tóm lại,
,
Thân thanh tịnh không thuộc về thế gian này cho nên thân thanh tịnh không cần phải giữ cho sạch v́ không thể dơ. không có tánh cá nhân riêng tư, chẳng sinh ra mà cũng chẳng diệt đi, không thêm không bớt.Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]