BASHO (trích "Rơi Tro Trên Thân Phật")


Posted by ..108..196.255 on Nov 19, 2016 at 16:04:09:

BASHO

Ngày xưa, nhà thơ Nhật Bản vĩ đại tên Basho. Ông là một thanh niên rất thông minh, một Phật tử thuần thành, ông tham cứu nhiều kinh điển và nghĩ rằng ḿnh đă thấu hiểu nhiều về Phật giáo.

Ngày nọ, ông đến viếng thăm Đại Thiền sư Takuan. Họ nói chuyện rất lâu. Đại Thiền sư nói và Basho đáp lại đầy đủ, trích dẫn từ hầu hết các kinh điển khó và sâu.

Cuối cùng Thiền sư nói, "Ông là một Phật tử vĩ đại, một con người vĩ đại, ông thấu suốt tất cả. Nhưng toàn bộ thời gian chúng ta đang nói chuyện với nhau, ông chỉ dùng những ngôn ngữ của Phật hoặc các vị Tổ sư. Tôi không muốn nghe ngôn ngữ của người khác. Tôi chỉ muốn nghe những ngôn ngữ của chính ông, ngôn ngữ tự tánh. Giờ nhanh lên! Cho tôi một câu của chính ông.”

Basho không nói được lời nào. Tâm ông đấu tranh bấn loạn, 'Ta có thể nói ǵ ? Ngôn ngữ của riêng ta - chúng có thể là ǵ ?

Một phút trôi qua, rồi hai phút, rồi mười phút. Thiền sư bèn lên tiếng : 'Tôi nghĩ ông đă hiểu Phật giáo. Tại sao ông không thể trả lời ?’

Mặt Basho trở nên đỏ rần. Trong tâm ông ngừng đột ngột. Nó không thể di chuyển trái phải, trước sau. Nó như đụng phải bức tường chắn, không thể xuyên qua. Rồi chỉ có sự rỗng không mênh mông vô tận.

Bất th́nh ĺnh, một tiếng động trong vườn Thiền viện. Basho quay sang Thiền sư đáp:

" Trong ao nhỏ
ếch nhảy vào
văng tung nước."

Đại Thiền sư cười và nói, "Giờ giỏi rồi ! Đây là ngôn ngữ tự tánh của ông! " Basho cũng cười lớn. Ông đă đạt ngộ.

Sau đó, Basho đến Matsushima (Tùng Đảo), một trong những nơi đẹp nhất của Nhật Bản. Ở đó đang diễn ra cuộc thi thơ. Các thi nhân từ mọi miền đất nước hội về. Ai cũng làm thơ ca ngợi vẽ đẹp của quê hương, ca ngợi ngọn núi tuyết Phú Sĩ (Fuji) hùng vĩ uy nghi, ca ngợi mặt hồ long lanh rực rỡ, ca ngợi những thuyền buồm lướt trên nước qua lại sông biển như những cánh chim trắng hải âu vĩ đại v.v... Basho chỉ viết ba ḍng :

“Matsushima
Ôi Matsushima!
Thật là Matsushima !”

Bài thơ của ông thắng cuộc. Đây là một bài thơ thật Thiền vị. Nó không dùng ngôn ngữ thi ca hoặc tưởng tượng. Trong đó không có suy tưởng. Ta là Matsushima, Matsushima là ta.

TRÍCH "RƠI TRO TRÊN THÂN PHẬT"Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]