Re: [truyện] ...


Posted by ..107..213.208 on Jun 15, 2017 at 22:24:19:

In Reply to: [truyện] ... posted by on Jun 13, 2017 at 19:23:34:

Phật nhn bằng Phật nhn,
con người nhn bằng nhục nhn cho nn c nng nỗi v sai nhầm .
D cho c cẩn thận đến đu đi nữa th chng ta cũng phải vận dụng l tr m nhn th cũng khng thể trnh khỏi lạc quan hay thiển cận!

Cho nn hy tập nhn bằng Phật nhn, muốn được như thế th ta phải trở thnh Phật mới trnh khỏi chủ quan v thiển cận :)

2 centsFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]