Khiêm Tốn Là Vốn Quư Của Đời Người


Posted by Tâm Tịnh ..108..207.239 on Sep 29, 2017 at 12:50:09:

Đức Khiêm Tốn Là Vốn Quư Của Đời Người

Bầu trời tuy rộng lớn nhưng c̣n có bầu trời lớn hơn, sinh mệnh có giới hạn nhưng tri thức th́ vô hạn. V́ vậy mà làm người cần có đức khiêm tốn, không nên có chút học vấn đă dương dương tự đắc.

Trên thế gian này, có những người có chút học vấn nhưng đă vội vàng kiêu ngạo, luôn tự cho ḿnh là nhất. Các Giác giả chân chính, càng tu luyện đến cảnh giới cao thâm, họ càng nh́n thấy những thiếu sót của bản thân ḿnh, càng thấy ḿnh vô cùng nhỏ bé.

Sự nhận thức về kết cấu vũ trụ của Phật Thích Ca Mâu Ni chính là “Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội” (lớn đến vô cùng, nhỏ đến vô tận). Kỳ thực, năng lực bản thân và sự tu dưỡng tâm linh của con người thế gian, cũng giống như kết cấu của vũ trụ. Người giỏi c̣n có người giỏi hơn, bầu trời tuy rộng lớn nhưng c̣n có bầu trời lớn hơn, sinh mệnh có giới hạn nhưng tri thức th́ vô hạn.

Vào thời xưa, có một vị đệ tử đi theo một vị danh sư để học nghề. Ba năm sau tay nghề của vị đệ tử đă có tiến triển vượt bậc. Vị đệ tử cho rằng tay nghề bản thân đă đạt đến kỹ thuật tối cao. Đủ để cho anh có thể tự đi làm một ḿnh, liền chuẩn bị quần áo và từ biệt sư phụ.

Biết được sự việc đó, sư phụ đến hỏi vị đệ tử: “Con có chắc là con đă học được hết rồi không? Không cần học lên tŕnh độ cao hơn sao?”

Vị đệ tử chỉ tay vào đầu nói: “Đầu con đă được lấp đầy rồi, không thể nhét thêm được nữa”.

“Vậy sao?”, vị sư phụ nói, và lấy ra một cái bát để trên bàn. Sau đó yêu cầu vị đệ tử chất đầy đá lên, cho đến khi nó cao lên nh́n giống như h́nh dáng của một quả núi nhỏ. Khi đó sư phụ hỏi: “Con thấy cái bát này đă đầy chưa?”

Vị đệ tử trả lời: “Đă đầy rồi ạ”.

Vị sư phụ liền lấy một nắm cát thả vào khe của những viên đá, sau đó sư phụ lại hỏi: “Vậy bây giờ th́ sao, đă đầy chưa?”

Vị đệ tử nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Đầy rồi ạ”.

Sư phụ liền lấy tàn nhang ở trên bàn rắc lên trên đỉnh, đến khi có vẻ như không thể rắc thêm được nữa, sư phụ lại hỏi: “Con thấy nó thực sự đă đầy chưa?”

Đệ tử trả lời: “Lần này thực sự là đầy rồi ạ”.

Sư phụ nghe xong không nói câu nào, chỉ lấy ấm trà trên bàn từ từ đổ nước vào trong bát mà không tràn ra một giọt nào. Đồ đệ nh́n thấy thế cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức quỳ xuống nhận lỗi với sư phụ. Một lần nữa thành tâm thành ư xin sư phụ nhận anh làm đệ tử.

Danh họa Leonardo da Vinci từng nói:

“Kiến thức ít ỏi khiến người ta kiêu ngạo, kiến thức phong phú khiến người ta khiêm tốn. Do đó những bông lúa lép thường kiêu ngạo mà chĩa thẳng đầu lên trời, c̣n những bông lúa chắc hạt thường cúi đầu xuống đất”.

Chỉ có ai khiêm tốn học hành, không bao giờ biết tự măn, th́ mới có thể bước đến đỉnh cao của sự nghiệp.
( ST)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]