Gic v v tri


Posted by Thạch ..24..240.206 on Oct 02, 2017 at 12:05:54:

Tượng Phật bằng ngọc thạch
---------
C nghĩa g khng vật v tnh ?
chẳng m chẳng gic, chỉ lm thinh
kẻ m, say đắm cho l qu,
gọt dũa xong trao gởi hữu tnh (cho người rần rần rủ nhau đi chim bi)

Cho nn thế sự l như thế
tượng c bao giờ bỗng tự sinh ?
thế m Phật tử tranh nhau tới
thnh knh dng hương lạy tượng hnh

C người thậm ch cn lạy cả ci ng tạc ngọc thạch ra tượng!
Thật l hết ni nổi!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]