Một ngy qua


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 05:20:25:

Ai ngồi đ giữa giấc trưa tĩnh mịch
Tiếng chim ku xen lẫn tiếng ve sầu
như theo nhịp tiếng con tim thnh thịch
chưa thể no xoa dịu nửa hồn đau
Chiều yn ắng tắt rồi cơn nắng qui
nghe quanh đy trng điệp tiếng hải triều
chim quang quc chừng bay về tổ ấm
tiếng chung cha dồn dập giữa c liu

rồi chợt nhớ một ngy qua vội qu!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]