Những bng hoa tư tưởng - sưu tầm


Posted by _()_ ..172..91.68 on Apr 24, 2018 at 16:52:33:

Những Bng Hoa Tư Tưởng

- Đừng gio dục con ci lm giu, m hy gio dục chng sống sao cho hạnh phc, để khi lớn ln chng sẽ khng nhn gi trị mọi việc chỉ bằng tiền.

- C một sự khc biệt rất lớn giữa "sống như một con người" v "một con người sống", chỉ một số t người nhận ra điều ny

- Thng thường con người được yu thương khi sinh ra & khi chết đi, nhưng giữa hai thời điểm đ họ được yu thương hay khng l bởi chnh Cch Sống của họ.

- Một trong những lời khuyn tốt l:
"Hy ăn thức ăn của bạn như những vị thuốc, nếu khng sau ny bạn sẽ phải ... ăn thuốc thay cho thức ăn"

- Trn con đường Tm linh cũng như trn con đường đời, nếu bạn muốn đi nhanh hy đi một mnh, nhưng nếu bạn muốn đi xa hy đi cng những thiện tri thức.

Namo Buddhaya

__(())__Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]