tst


Posted by tst ..24..240.206 on May 05, 2018 at 06:41:55:

Trong kinh Php Bảo Đn Lục Tổ c dạy về Thiền Định như sau:

"Ny Thiện tri thức, ngoi la tướng tức l thiền, trong chẳng loạn tức l định, ngoi thiền trong định, ấy gọi l Thiền định."

Muốn hiểu cho thấu triệt của Tổ, trước hết ta cần xc định ci g l tướng ở bn ngoi để m la .
Phải phn biệt trong v ngoi r rng .

M c la được tướng bn ngoi th đ l thiền, rồi bước kế tiếp l đi vo trong để du*`ng nhiễu loại th được định


Trong Duy Thức học c chỉ r năm thức bn ngoi (ngũ cu thức) gồm c nhn nhĩ tỷ thiệt v thn thức .
tướng bn ngoi l những tc hợp của căn trần thnh ra năm thức
tỷ dụ:
Mắt nhn hoa sinh cảm gic hoa c mu sắc đẹp đẽ, dễ cảm mến v yu thch
lưỡi nếm mn ngon dễ sinh cảm gic thm muốn

La tướng bn ngoi khng hẳn l đừng nhn hoa đẹp, đừng nếm mn ngon
m thấy hoa đẹp nhưng khng sinh lng chiếm hữu, mua cho bằng được đem về trồng trong vườn - khng c mảnh vườn để trồng th sinh cảm nghĩ thua thiệt để rồi cố gắng kiếm tiền mua nh c vườn rộng ri m thỏa mn th chiếm hữu kia!
Biết mn ăn ngon nhưng khng nghĩ đến sau ny phải ăn n nữa, nhưng cứ để ty duyn m thọ dụng khi c mn ngon kia, bằng khng th cũng chẳng sao .

Nghĩa l khng để cho ngũ cu thức tri buộc, thức sinh mặc thức chứ khng chạy theo, đ l la vậy
Ai sống m la tướng như vậy tức nhin đ rơi vo trạng thi Thiền, chứ khng phải nhắm mắt ngồi xếp bằng mới l Thiền :)
Sau khi la tướng bn ngoi l Thiền, cn phải Định bn trong .
Tướng bn ngoi đ la, th năm thức thong dong tự tại
Lc bấy giờ anh chng nội tướng thức bn trong trở nn linh động v cng, chng lật ra từng trang k ức, đưa chng vo hiện tại, đ l động .
Phương php định bn trong th c nhiều, Tịnh Độ dng "nhất Niệm" mỗi khi trong động th tương kế tựu kế đưa chng vo cu kinh tiếng kệ .
(Xin ghi ch tại đy rằng ti khng quảng b cho Tịnh ĐỘ tng m chỉ dng v dụ dễ hiểu)

Tm lại:
Khi ta nhn ra ngoi đời, con người tất bật săn đuổi danh lợi tiền ti th họ chưa Thiền!
Ngay cả khi họ đ thnh đạt v gọi l đ sống trọn vẹn một đời thanh cao, by giờ hưởng thụ tuổi gi bằng cch ha mnh vo với trăng thanh gi mt, la danh vọng,
Ăn uống c cn lệ thuộc cho mn ngon vật lạ, săn đuổi mn lạ trong những nh hng đu đ hay l họ vẫn tận hưởng mn ngon vật lạ nhưng khng n lệ cho đi hỏi của thức nữa!vv v vv - Nhưng ci vi tế lại l họ thưởng thức ci nhn đ c phải trong trạng thi Thiền hay chưa ?

Ngn bất tận , chỉ mong bạn đọc nắm được vi lời giải thch m r được phần no nghĩa của Thiền Định, đ l space đ thật sự vui lng vậy :)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]