Đường đến Niết Bn nhanh nhất


Posted by tm tịnh ..108..192.253 on May 13, 2018 at 20:25:34:


Trong kha học 4 ngy với đức Dalai-Lama tại UCLA: trong phần vấn đp của buổi học, một người c hỏi đức Dalai-Lama: By giờ ng hy chỉ cho ti con đường no đi tới Niết-bn nhanh nhất, dễ nhất, rẽ nhất.

Nghe xong cu hỏi ngi bật cười ha hả từng trng di rồi sau đ lại bật khc hu hu nức nở. Cười khc xong, ngi ci đầu trầm tư im lặng một hồi lu rồi mới ni rằng: Ngy xưa, khi Đức Phật gần nhập diệc th c một người cũng hỏi đức Phật cu hỏi tương tợ như vậy. Đức Phật khng ni g chỉ vạch đt cho người đ xem , v chỉ những chỗ chai trn mng ngi. (chị Th. ni người thng dịch tới chỗ ny bị lng tng, hỏi kỹ lại ng mỹ thng dịch rồi mới dịch l nghĩa như vậy)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]